Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kötü beslenme, sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, tüm dünyada görülen yaygın bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem kırsal hem de kentsel alanlarda, kaliteli yiyeceğe erişimi olmayan bölgeler bulunmaktadır ve bu da toplumun beslenme sağlığını ülke genelinde etkilemektedir. Sağlıklı yiyeceğe erişimin kolay olduğu bölgelerde bile yeterli meyve ve sebze tüketilmemektedir. Bunun yerine diyette çok fazla tuz, doymuş yağ ve ilave şeker alınmaktadır. Bu da fazla kilolu veya obez (%67) nüfusun artmasına neden olmaktadır.

Kötü beslenme prevelansı yüksek olmasına rağmen, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yeterince ciddiye alınmamaktadır. Bunun nedeni, obezitenin yaygın olarak kalp hastalığı, diyabet, osteoartrit ve kanser ile ilişkili olması ve yetersiz beslenme semptomlarının çoğunun bu ve diğer yaygın hastalıkların semptomlarını taklit etmesidir. Bu nedenle, kötü beslenmenin, bir hastanın bakım planında ele alınması gereken bir sorun olarak konumlandırılması zorunludur. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının beslenme konusunda yetersiz eğitim alması ve kötü beslenmenin tanınamaması da diğer nedenler arasında sayılabilir.

Kötü Beslenme, Daha Kötü Bakım ile İlişkili

Kötü beslenme ele alınması gereken önemli bir sağlık sorunudur. Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon varlığı, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları gibi kötü sonuçlar, hastalık yönetimine zayıf yanıt ve artmış yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süreleri ile ilişkilidir. Yaşlı hastalarda kötü beslenme, bireyin bağımsızlığını azaltan, sosyal izolasyona ve depresyona yol açan işlevsel ve bilişsel becerilerde genel bir düşüş olan "bünye zayıflığının gelişmesine katkıda bulunur.

Amerika’da kötü beslenme bir kamu politikası sorunu olarak ele alındı. Özellikle yaşlılarda, beslenme ile ilgili sorunları değerlendirmekle yükümlü beslenme yetersizliği komisyonları oluşturuldu ve sağlık uygulayıcıları ve sağlık sistemleri tarafından sağlanan beslenme bakımını iyileştirmek için eylemler önerildi. Ulusal düzeyde, önerilen mevzuatla birlikte profesyonellerin eğitimi de göz önünde bulunduruldu.

Amerikan Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (ASPEN), sağlık çalışanlarının yetersiz beslenmeyi önleme ve tedavi etmesine yardımcı olacak kaynaklar ve destek sağlamak için bir Kötü Beslenme Kaynak Merkezi oluşturdular. Yetersiz beslenmeyi tespit ve tedavi için sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi, hastaları beslenme durumlarını sağlık profesyonelleriyle tartışmak için eğitmeyi ve beslenmenin hastanın iyileşmesindeki rolü hakkındaki farkındalığı arttırmayı amaçlayan çok organizasyonlu, çok yönlü bir kampanya sundular.

Medikaynak Referanslar

Jay M. Mirtallo. Malnutrition: Is It the Invisible Diagnosis?, Clinical Oncology News 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler