Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnsanlar genellikle gözlerin ruhun pencereleri olduğunu söylerler. Şimdi ise gözler insan yaşlanmasına açılan pencereler olabilir. Tüm insanlar yaşlanır ancak bireyler bunu farklı oranlarda, bazıları daha hızlı ve bazıları ise daha yavaş yaşamaktadırlar. Bu gözlem yaygın bir bilgi olmakla birlikte, biyolojik yaşlanmanın evrensel olarak kabul edilmiş bir ölçüsü yoktur. Yaşlanma ile ilgili çok sayıda metrik önerilmiş ve test edilmiştir ancak bireylerde biyolojik yaşlanmayı doğru bir şekilde ölçebilen ve takip edebilen bugüne kadar hiçbir belirleyici tanımlanmamış veya invaziv olmayan bir yöntem geliştirilmemiştir.

Türünün ilk çalışması olduğuna inanılan bu çalışmada, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (BUSM) araştırmacılar, göz merceğindeki proteinlerden spektroskopik sinyalleri doğru bir şekilde ölçen özel bir göz tarayıcısının canlılardaki biyolojik yaşlanmayı tespit edip izleyebildiğini keşfetmişlerdir. Araştırmacılara göre, kronolojik yaş biyolojik yaşlanma oranındaki bireysel farklılıkları yeterince ölçmemektedir. BUSM'de nöroloji, patoloji ve laboratuar tıbbı, psikiyatri ve oftalmoloji profesörü olan yazar Lee E. Goldstein, her bireyin moleküler düzeyde nasıl yaşlandığını kantitatif olarak değerlendirmek için klinik araçların ve metriklerin olmamasının, yaşlanmayı anlamak ve yaşam boyunca sağlığı en üst düzeye çıkarmak için büyük bir engel teşkil ettiğini ifade etmiştir.

Mercek Proteinini İnceleyen Göz Tarama Teknolojisi

Goldstein, merceğin yaşam boyunca yaşlanma ile ilgili değişiklikler biriktiren proteinler içerdiğini, bu mercek proteinlerinin, her bir kişinin yaşlanma yaşam geçmişinin kalıcı bir kaydını sağladığını ve göz tarayıcılarının, bir kişinin moleküler düzeyde nasıl yaşlandığına ilişkin bu kaydı çözebileceğini sözlerine eklemiştir. Araştırmacılar, bu sonuçların insanlarda moleküler yaşlanmanın objektif değerlendirilmesi ve izlenmesi için potansiyel olarak dönüştürücü bir klinik aracın yolunu açtığına inandıklarını belirtmişlerdir. Boston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden de randevu alan Goldstein, bu teknolojinin moleküler yaşlanmayı ölçmek için klinik uygulaması çerçevesinin, Alzheimer hastalığı için PET beyin görüntüleme, osteoporoz için kemik dansitometrisi ve diyabetes mellitus için serum kan testleri de dahil olmak üzere yakın zamanda benimsenen diğer klinik biyobelirteçlere benzemekte olduğunu ifade etmiştir. İnsan yaşlanmasını izlemek için kompozit metrikleri içeren büyük test aküleri geliştirilirken, bunlar temeldeki yaşlanma moleküler mekanizmalarından çok uzaktır ve kişiselleştirilmiş uzunlamasına tıbbi bakım için uygun değildir.

Goldstein, mercek proteinini inceleyen göz tarama teknolojisinin, moleküler yaşlanmanın doğrudan ölçümü için hızlı, invaziv olmayan, objektif bir teknik sağladığını; bunun, bakım noktasında kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanabilir olduğunu ve böyle bir metrik, hassas tıbbi bakım için potansiyel sağladığını belirtmiştir.

Medikaynak Referanslar

Eye scanner detects molecular aging in Humans, Medicalxpress, 9 June 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler