Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir araştırmada, gebelikteki yüksek yağlı diyetin sadece hamileler için sağlık sorunları yaratmakla kalmayıp, yavruların beyninin ve endokrin sisteminin gelişimini değiştirdiği ve yavru davranışları üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olduğu gösterildi. Çalışma, gebelik sırasında sağlıksız bir diyetin, çocuklarda kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık bozukluklarıyla bağlantılı olduğuna işaret ediyor. İnsanlarda yapılmış önceki gözlem çalışmalarda, maternal obezitenin çocuklardaki zihinsel sağlık ve nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olduğu bulunmuştu.

Çalışmada, Oregon National Primate Araştırma Merkezinde Nörobilim Bölümü'nden araştırmacılar, maternal yüksek yağlı bir diyetin insan dışı primatlara olan etkisini test ettiler ve diyetlerini sıkı bir şekilde kontrol ettiler. Araştırmacılar toplam 65 dişi Japon makağını iki gruba ayırdılar. Gruplardan birine gebelik sırasında yüksek yağlı diyet ve diğerine kontrol diyeti uygulandı. Daha sonra 135 yavrunun anksiyete benzeri davranışını ölçtüler ve karşılaştırdılar. Gebelik sırasında yüksek yağlı bir diyetle maruz bırakılan erkeklerin ve dişilerin kontrol grubundaki kadınlara göre kaygı oranlarının ve bağımsız stereotipik davranışların daha fazla olduğunu keşfettiler. Yavrularda, beyinde merkezi serotonin sisteminin bozulması ile ilişkili olan davranış değişiklikleri ortaya kondu. Sütten kesme sonrası HFD tüketimi kaygıyı arttırdı ve bu davranış değişiklikleri, modifiye kortizol stres yanıtı ve dorsal ve medyan rafe değişime uğramış triptofan hidroksilaz-2 mRNA ekspresyonu ile birlikte, merkezi serotonin sentezinin gelişiminde bozukluklarla ilişkilendirildi. Sütten kesme sonrası HFD tüketimi, prefrontal korteksin 10. bölgesindeki serotonerjik immünreaktiviteyi azalttı. Bu sonuçlar, HFD tüketim programlarına perinatal maruz kalmanın zihinsel sağlık ve nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili davranış bozukluklarına yol açan beyin ve endokrin sistemin gelişim programlarına işaret etmekteydi. Ayrıca sütten kesme anında kontrol diyetinin tüketilmesi ile erken bir beslenme müdahalesi, maternal HFD tüketiminin yol açtığı anksiyete artışı gibi davranış değişikliklerinin çoğunu iyileştirmek için yeterli olmadı.

Araştırmacılar, gelişmiş ülkelerdeki diyette yağ tüketimi ve maternal obezite seviyesi göz önüne alındığında, elde ettikleri bulguların gelecek kuşakların zihinsel sağlığı açısından önemli etkilere sahip olduğunu belirttiler. Gebe kadınları gebelikte yüksek yağlı diyetlerin potansiyel riskleri konusunda eğitmek ve bunları ve ailelerini destekleyerek sağlıklı seçimler yapmalarını sağlamak ve sağlıklı yaşam biçimlerini ve diyetleri teşvik eden kamu politikaları hazırlamanın gerekliliğine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Jacqueline R. Thompson,  Jeanette C. Valleau,  Ashley N. Barling,  Juliana G. Franco,  Madison DeCapo,  Jennifer L. Bagley and Elinor L. Sullivan. Exposure to a High-Fat Diet during Early Development Programs Behavior and Impairs the Central Serotonergic System in Juvenile Non-Human Primates, Frontiers in Endocrinology, 21 July 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler