Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) 'ne göre yaklaşık 610.000 kişi her yıl kalp hastalığından ölüyor. CDC, kalp rahatsızlığı geliştirmede önemli bir faktör olarak kötü beslenmeyi vurguluyor. Şimdiye kadar yapılan birçok çalışmada düzenli olarak bitki tüketilen diyetlerin, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi çeşitli hastalıkların semptomlarını önleyebildiği veya hafifletebileceği raporlandı. Bazı çalışmalarda ise koroner kalp hastalığının başlangıcını önlemek için meyve ve sebzelerin tüketilmesi önerildi.

Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women's Hospital’dan araştırmacıların yaptığı daha kapsamlı yeni bir çalışmada ise bazı bitki bazlı diyet türlerinin, iyilikten daha fazla zarar verebileceği gösterildi. Araştırmacılar, farklı bitki bazlı diyet türlerinin sağlığa olan faydalarını ve risklerini ortaya koydular. Araştırmacılar, Hemşire Sağlık Çalışması ve Hemşire Sağlık Çalışması II'den (Nurses' Health Study and the Nurses' Health Study II), 166,030 kadın ve Sağlık Uzmanları Takip Araştırmasından (Health Professionals Follow-Up Study) 43,259 erkek olmak üzere, üç farklı sağlık araştırmasından yetişkin katılımcıları çalışmalarına dahil ettiler. Koroner kalp hastalığı veya kanser tanısı olan, felç veya koroner arter cerrahisi geçirmiş olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Katılımcıları, yaşam biçimlerini, tıbbi öykülerini ve sağlık davranışlarını değerlendiren iki yıllık anketler kullanarak 20 yıldan daha uzun bir süreyle takip ettiler. Çalışmada, bitki besin alımını maksimize eden ancak hayvan kaynaklı besin maddelerini tamamen dışlamayan diyetler, meyveler, sebzeler ve tahıllar gibi sağlıklı bitki gıdalarının alımını maksimize eden bitki bazlı diyetler ve çoğunlukla şekerli içecekler, patatesler, tatlılar ve rafine edilmiş tahıllar gibi sağlıksız bitki kaynaklı yiyeceklerden oluşan bitki bazlı diyetler olmak üzere üç tip diyetten oluşan daha odaklı bir yaklaşım benimsediler. Çalışmada, katılımcıların kendi beslenme uyumlarını kendilerinin raporlamasına rağmen, bu raporlar biyolojik belirteçler yoluyla ve besin alımlarının çoklu haftalık ayrıntılı kayıtlarıyla doğrulandı.

Araştırmacılar, takip sürecinde 8,631 katılımcı koroner kalp hastalığına yakalandığını gördüler. Hayvansal ürünler hariç olmak üzere meyveler, sebzeler ve tahıllar dahil olmak üzere sağlıklı bitki bazlı bir diyet uygulayan katılımcıların kalp rahatsızlığı geliştirme riski önemli ölçüde azalmış bulundu. Bununla birlikte rafine edilmemiş tahıllar gibi sağlıksız bitki kökenli gıdaların tüketiminin kalp üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu gözlemlediler.

Medikaynak Referanslar

http://www.medicalnewstoday.com/articles/318459.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler