Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) için uygun olmayan antibiyotik reçeteleri antibiyotik direncine katkıda bulunur ve bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştırır. Bu genellikle daha yüksek tıbbi maliyetlere, daha uzun hastanede kalışlara ve artan mortaliteye yol açar.

Yine de birçok doktor, hastalarının isteği üzerine antibiyotik reçete ettiğini bildirmektedir. Hastaların ÜSYE için antibiyotik reçete edilme beklentilerini ele almak için araştırmacılar, çalışma katılımcılarına doktor randevularından hemen önce bir tablette izlemeleri için kısa eğitim videoları atandığı bir deney gerçekleştirmiştir.

Yazarlar hastaları üç gruba randomize etmiştir; biri ÜSYE'de antibiyotik tedavisinin faydasızlığı hakkında bir sunumu izleyen, ikincisi antibiyotiklerle ilişkili yan etkiler hakkında bir sunumu izleyen ve sağlıklı diyet/egzersizin faydalarını öğrenen üçüncü bir kontrol grubu.

Araştırmacılar daha sonra, hastaların antibiyotiklerin ÜSYE için faydalı olduğuna dair inanışlarına, bir antibiyotik reçete edilme beklentilerine ve ÜSYE'leri için kendilerine gerçekten antibiyotik reçete edilip edilmediğine ilişkin sunumların etkilerini ölçmüşlerdir. Faydasızlık veya yan etki sunumlarını izleyen katılımcıların, sağlıklı diyet ve egzersizin yararları hakkındaki videoyu izleyen gruba kıyasla antibiyotik kullanma beklentilerinde daha fazla azalma olmuştur.

Bununla birlikte, hastalara antibiyotik reçete eden doktorlara gelince, üç grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmacılar, kısa, tablet tabanlı bir bekleme odası müdahalesinin, katılımcıların ÜSYE için antibiyotik kullanma konusundaki beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiği, ancak antibiyotik reçetelemeyi iyileştirmeye yönelik gelecekteki çabaların hem hastaları hem de doktorları içermesi gerektiği sonucuna varmışlardır.

Medikaynak Referanslar

American Academy of Family Physicians. Perera, A, I., et al. (2021) Reducing Expectations for Antibiotics in Patients With Upper Respiratory Tract Infections: A Primary Care Randomized Controlled Trial. Annals of Family Medicine. doi.org/10.1370/afm.2672.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler