Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşları 65 ve daha büyük olanların yaklaşık % 97'sini oluşturduğu 60 milyon kişi ile yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre havadaki ince parçacıklı madde (PM2.5) ve ozona uzun süre maruz kalmanın prematür ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Hatta bu maruziyet, şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından kurulan Ulusal Çevre Hava Kalitesi Standartları'nın (NAAQS) belirlediği seviyenin altında bile risk oluşturuyor. Araştırmacılar, erkekler, siyahlar ve düşük gelir grubundaki kişilerin, ulusal ortalamayla karşılaştırıldığında PM2.5 maruziyetinden daha yüksek oranda etkilendiğini ve siyahların mortalite riskinin ulusal ortalamadan üç kat fazla olduğunu buldular.

Sonuçlar, PM2.5 seviyesinin ülke çapında sadece 1 mikrogram / metreküp (ug/m3) düşürülebilmesi durumunda her yıl yaklaşık 12.000 hayatın kurtarılabilir olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, ozon seviyesi ülke çapında milyarda 1 puan düşürülebilse, her yıl yaklaşık 1.900 hayat kurtarılabilecekti. Bu çalışma için araştırmacılar, yedi yıllık dönemde 460 milyon insan yılı takip süresini temsil eden 60 milyon Amerikalı'nın Medicare verilerini inceledi. Bu verilerin yorumlanabilmesi için her bir 1 kilometrelik alanda hava kirliliği seviyelerini tahmin ettiler. Bunu yapmak için özel bir bilgisayar modeli geliştirdiler. Araştırmacılara göre bu çalışma popülasyonunun büyüklüğü nedeniyle benzeri görülmemiş bir çalışmadır. Bu bulgular, NAAQS'nin ince partiküler madde için standart seviyesinin üst limitinin azaltılması ile, önemli halk sağlığı yararları sağlanacağını gösteriyor. Bu çalışma, Birleşik Devletler’de hava kalitesinin vatandaşları koruyacak kadar iyi olduğu düşünülse de, aslında kirlilik düzeylerinin daha da düşürülmesi gerektiğini gösteriyor.

Medikaynak Referanslar

Di Q, et al. Air Pollution and Mortality in the Medicare Population. New England Journal of Medicine, 2017; 376 (26): 2513 DOI: 10.1056/NEJMoa1702747

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler