Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İntrakraniyal soliter fibröz tümör / hemanjioperisitom (SFT / HPC) sıklıkla ekstrakraniyal metastaz gösteren, agresif seyirli bir kanser türüdür ve tedavi seçenekleri çok sınırlıdır. Son dönem onkoloji klinik çalışmalarında sıklıkla kullanılmakta olan immün kontrol noktası inhibitörleri ise SFT / HPC'lerde henüz değerlendirilmemiştir ve bu sebeple intrakranial SFT / HPC'lerde rolleri belirsizliğini korumaktadır.

Japonya’da tek merkezli olarak yapılan yeni bir çalışmada intrakraniyal SFT / HPC'li 16 hastada programlanmış hücre ölüm-1 (PD-1), programlanmış hücre ölümü ligand-1 (PD-L1) ve tümör infiltre lenfositlerin (TIL) ekspresyonu immünohistokimya ile belirlendi. Bu şekilde hastalardaki prognoz ve PD-L1 düzeyi arasında bir korelasyon olup olmadığı değerlendirildi.

PD-L1’deki Yoğun Ekspresyon, Sonuçları Olumsuz Etkiliyor

Çalışmaya dahil edilen 16 hastada medyan genel sağkalım (OS) 9.2 yıl idi ve hayatta kalan hastalar için medyan takip süresi 9.9 yıldı. Hastaların 13'ünde (% 81.3) nüks, 6'sında (% 37.5) ise ekstrakranyal metastaz saptandı. PD-L1 ekspresyonu 16 tümörün hepsinde gözlenirken, PD-1 ekspresyonu ise 2 tümörde mevcuttu. TIL'lerde 12 hastada CD3 ve 13 hastada CD8 ekspresyonu tespit edildi. PD-L1 pozitif tümör hücrelerinin oranı OS ile ilişkili olmasa da, progresyonsuz sağkalım veya metastazsız sağkalım (MFS) için PD-L1'in diffüz boyanması, tedavi başarısızlığı (TTF, ekstrakraniyal metastaza veya ölüme kadar geçen süre) için daha kısa süreye doğru bir eğilim göstermiştir (p = 0.072). Benzer şekilde, PD-L1'in yoğun boyanması daha kısa MFS (p = 0.0084) ve TTF (p = 0.033) ile ilişkiliydi. CD3 veya CD8 ekspresyonu, herhangi bir prognostik parametreyle ilişkili değildi. PD-L1 ve CD8'in birleşik analizinde, hiçbir veya seyrek CD8 ekspresyonu ile birleşmiş diffüz PD-L1 boyaması, daha kısa bir TTF (p = 0.005) ile önemli ölçüde ilişkiliydi ve daha kısa MFS'ye doğru bir eğilim gösterdi (p = 0.0611).

Elde edilen sonuçlara göre PD-L1, intrakranial SFT / HPC'lerde sıklıkla eksprese edilir ve yaygın veya yoğun PD-L1 ekspresyonu, ekstrakraniyal metastazların erken ortaya çıkışı ile ilişkili olabilir.

Medikaynak Referanslar

Kamamoto D. et al. Association between programmed cell death ligand-1 expression and extracranial metastasis in intracranial solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma. J Neurooncol. 2018 Apr 19. doi: 10.1007/s11060-018-2876-7. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler