Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili A ya sahip hastalarda, inhibitörlerin gelişimi, faktör VIII replasman tedavisinin iyi bilinen bir yan etkisidir. İnhibitörler genellikle yüksek titreli (> 5 Bethesda Birimi, BU) veya düşük titreli (≤5 Bethesda Birimi, BU) olarak sınıflandırılır. Çoğu çalışmada, yüksek titreli inhibitörlere odaklanılırken, düşük titreli inhibitörler hakkındaki literatür yetersizdir.

Hemofili A'lı hastalarda düşük titreli inhibitörleri incelemek karmaşıktır, çünkü bu inhibitörlerin gelişiminde çok sayıda faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Replasman tedavisi için kullanılan ürün çeşitleri, hastaların çoklu transfüzyon yapılma ya da daha önce tedavi edilmeme durumları, farklı faktör VIII ürünleri arasındaki değişim sayısı ve faktör VIII'e yoğun maruziyet ana faktörler arasındadır.

İtalya’dan bir grup araştırmacı, düşük titreli inhibitörler hakkındaki literatürü tanımlamak için PubMed veritabanını araştırdılar ve inhibitör insidansı ve çalışma arasında değişkenlik hakkında bilgi toplamak için bir meta-analiz yaptılar. Analize orta veya şiddetli hemofiliye karşı hafif hastalık, daha önce çoklu transfüzyon tedavisi alma durumuna karşı daha önce tedavi edilmemiş olma durumu ve faktör VIII'in tipi (plazmadan türetilenlere karşı rekombinant) olmak üzere üç kovaryantı dahil ettiler.

Araştırmacılar, PubMed veritabanından, hemofili A hastalarında düşük titre inhibitörlerinin de novo gelişimiyle ilgili 340 çalışma tanımladılar. Bunlardan, meta-analize dahil edecekleri, 19’u tedavi edilmemiş olma durumunu ve 14’ü çoklu transfüzyon alma ya da seçilmemeyi içeren 33 hasta kohortunu seçtiler. Düşük titreli inhibitörlerin toplanmış insidansını, daha önce tedavi almamış hastaları içeren çalışmalarda % 10.3 ve diğer çalışmalarda % 5.8 olarak olarak hesapladılar. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı. 31 hasta kohortunun meta-regresyonunda ise, hafif hastalık ve faktör VIII tipinin, düşük titreli inhibitör insidansının artışı ile ilişkili olmadığını buldular.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların, daha önce tedavi almamış hastalarda diğerlerine göre, düşük titreli inhibitör insidansını daha yüksek olduğunu desteklediğini belirttiler. Ayrıca, hafif hemofili ile düşük titreli inhibitör insidansının artışı arasında bir ilişki olmadığını da gösterdiklerini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

A. Messori et al. Incidence of low-titre factor VIII inhibitors in patients with haemophilia A: meta-analysis of observational studies, Haemophilia (2017), 1–6

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler