Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili hastaları için eklem hastalığına bağlı ağrı ve fonksiyonel bozukluklar büyük problemlerdir ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQoL), demografik ve tedaviye bağlı özelliklerle tanımlanan gruplara göre değişebilir. ABD’li hastalarda yapılan P-FiQ çalışmasında bu farklılıklar derinlemesine incelendi.

HRQoL'deki genel farklılıkları, P-FiQ çalışma alt grupları arasındaki ağrı, fonksiyon ve eklem durumlarını değerlendirmek amacıyla araştırmacılar yeni bir analiz yaptılar ve bulgularını yayınladılar.

Hemofili ve eklem ağrısı / kanaması öyküsü olan erişkin erkeklerde ağrı öyküsü hasta tarafından bildirilen sonuçlar çeşitli anketler kullanılarak değerlendirildi. Bu amaçla çalışmada kullanılan anketler EQ-5D-5L, Kısa Ağrı Envanteri v2 Kısa Formu (BPI), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) ve Hemofili Aktiviteleri Listesi (HAL) idi ve ayrıca isteğe bağlı olarak eklem durumu da (Hemofili Ortak Sağlık Puanı v2.1 [HJHS] kullanılarak) değerlendirildi. Sonuçlar, katılımcı karakteristiklerine göre alt gruplar arasında analiz edildi.

Çeşitli Eşlik Eden Faktörler Yaşam Kalitesini Düşürüyor

Çalışmaya dahil edilen hemofili olan toplam 381 erişkin erkek için, medyan yaş 34'dü. EQ-5D-5L indeksi, BPI ağrı şiddeti / girişim, HAL genel skoru ve HJHS'de daha kötü skorlar genellikle üniversite eğitimi, işsizlik, hastanın bildirdiği hem akut hem de kronik ağrı ve hastanın bildirdiği anksiyete / depresyon ile ilişkiliydi.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, eğitim düzeyi yüksek olan, işsiz, akut ve kronik ağrıya sahip, anksiyete / depresyona sahip olanların HRQoL ölçümleri tutarlı olarak daha düşüktü. Bu faktörlerin hastalık sonuçları ile ilişkisinin daha iyi anlaşılması, bireyselleştirilmiş hasta yönetimini geliştirebilir.

Medikaynak Referanslar

Batt K. et al. Patient-reported outcomes and joint status across subgroups of US adults with hemophilia with varying characteristics: Results from the Pain, Functional Impairment, and Quality of Life (P-FiQ) study. Eur J Haematol. 2018 Apr;100 Suppl 1:14-24.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler