Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu dünyada büyük halk sağlığı problemlerinden biri haline gelmiştir. Tüm dünya da yaklaşık 350 milyon kronik enfekte hasta mevcuttur. Her yıl yaklaşık 62 milyon kişi HBV enfeksiyonu ilişkili karaciğer hastalıkları nedeni ile ölmektedir. HBV enfeksiyonlarının durumu Çin’de daha ciddidir.

Lenfomalar Amerika’da en sık görülen 5. maligniteler iken Çin’de sekizinci sıradadırlar. Son yıllarda lenfoma insidansı giderek artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü lenfomaları hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar (NHL) olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Lenfomaya genetik, çevresel ve enfeksiyöz faktörlerin birlikte sebep olduğu düşünülmektedir. NHL’nin etiyolojisi tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Farklı NHL alt tiplerinde prognozlarında farklılık göstermesi etiyolojilerinin de farklı olabileceği fikrini doğurmuştur.

HBV enfeksiyonları sadece karaciğer hasarına yol açmaz aynı zamanda sistemik reaksiyonlara da sebebiyet verir. Periferal kan hücrelerinde HBV DNA saptanma oranı daha yüksektir. NHL hastalarının kemoterapi almaları latent HBV reaktivasyonuna sebep olabilir ve bazı şiddetli vakalarda akut karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Son yıllara HBV enfeksiyonu insidansı ve lenfoma arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır fakat sonuçlar çelişkilidir.

Çin’den bir grup araştırmacı, klinik tanı ve tedavi yaklaşımlarında kullanmak üzere, konuyla ilgili vaka-kontrol çalışmalarının bir meta analizini yapmaya karar verdiler. HBV enfeksiyonu ve NHL riski arasındaki korelasyonu sistematik olarak araştırdılar. Araştırmacılar internette belli veri tabanlarını kullanarak HBV enfeksiyonu ve NHL riski arasında ki ilişkiyle ilgili tüm vaka kontrol çalışmalarını taradılar. İki araştırmacı buldukları vaka kontrol çalışmalarından belirledikleri kriterlere uygun olanları seçtiler.

Araştırmacılar 24 çalışmayı meta analize dahil ettiler. Toplam 46,455 NHL hastası ve 1,680,957 kontrol araştırmaya katıldı. Meta analizde, NHL hastalarında kontrol grubuna göre daha fazla oranda HBV enfeksiyonu olduğu görüldü. Dahil edilen çalışmaların hepsinin arasında heterojenite olduğunu gözlendi. Rastgele etkiler modelinde OR 2,39 ile NHL hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek HBV enfeksiyonu olduğunu gördüler. Etnik olarak ise Asyalılarda ve Kafkaslarda HBV enfeksiyonu ve NHL arasındaki ilişkinin aynı olduğunu gördüler.

Araştırmacılar sonuçlara baktıklarında HBV enfeksiyonun NHL riskini arttırabileceğini fakat konuyla ilgili daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Zhenjia Qi, Hao Wang, Guangxun Gao. Association of risk of non-Hodgkin’s lymphoma with hepatitis B virus infection: a meta-analysis, Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22167-22174

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler