Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Verici organları için arz ve talep arasındaki mevcut uyumsuzluk, transplantasyon klinisyenlerini verici havuzunu genişletmek için yenilikçi çözümler düşünmeye itmektedir. 2015'ten 2016'ya kadar organ bağışçılarının sayısında % 10'luk bir artış olmasına rağmen, hala yetersiz durumdadır. Birçok kalp, donörler hepatit C virüsüne (HCV) sahip olduğundan kullanılamamaktadır. Kronik HCV için yüksek etkili ve güvenli doğrudan etkili antiviral (DAA) tedavi yöntemlerinin ilerlemesi ve kullanılabilirliği, HCV negatif alıcılarda viremik, nükleik asit testi (NAT) pozitif donörlerden organ kullanımını gündeme getirmektedir.

Kanadalı ve Amerikalı araştırmacılar, Yakın zamanda Amerikan Transplantasyon Birliği (AST) toplantı raporunda (Mayıs 2017) ortaya konulduğu gibi, Stanford'un kalp nakli için HCV ile enfekte olmuş donörlerden ve ilgili etik uygulamalar ve programlı planlamadan yararlanma deneyimlerini paylaştılar.

İlk hasta, ailesel dilate kardiyomiyopati ve koroner arter hastalığı olan 66 yaşında bir erkekti. Komorbiditeleri, daha önce mitral kapak tamiri, tip 2 diyabet ve kronik böbrek hastalığıydı. Hasta kalp nakli için değerlendirildi ve statü 2 olarak listelendi. HCV antikoru (Ab) / NAT pozitif olan, daha sonra teyit edilen genotip 1A bir erkek donörden organ sağlandı. Hasta, bu viremik donörden gelen kalple ilişkili potansiyel riskleri ve DAA tedavisinin potansiyel yan etkilerini kabul etti. Kalp transplantasyonundan iki hafta sonra, standart immünosupresyon devam ederken, standart 12 haftalık süre için antiviral tedaviye başlandı. Takrolimus seviyeleri tedavi sırasında yakından izlendi. Hasta antiviral tedaviden 12 hafta sonra, negatif HCV RNA ile doğrulanmış sürekli virolojik yanıta (SVR) ulaştı. 2. hasta, altta yatan sol ventrikül komplikasyonu olmayan, transplantasyon için bir köprü olarak sol ventrikül destek cihazı (LVAD) bulunan 54 yaşında bir kadındı. LVAD implantasyonundan altı ay sonra, HCV Ab / NAT pozitif (genotip 1A) olan bir erkek donörden organ sağlandı. Transplantasyondan iki hafta sonra 12 hafta boyunca antiviral tedavi uygulandı ve standart immünosupresyon sırasında SVR elde edildi.

Daha Fazla Veriye İhtiyaç Var

Bu iki hasta, HCV Ab / NAT pozitif donörlerden organlar kullanılarak kalp nakli sonrası mükemmel kısa dönemli sonuçlara sahipti ve her ikisi de, HCV viremisinin klinik yan etkileri veya ilaçla ilgili yan etkilere sahip değildi.

Araştırmacılar, kalp nakli sonrası hastalarda DAA tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği konusunda daha geniş ölçekli verilere ihtiyaç olduğuna, mükemmel nakil sonrası sonuçlara ulaşmak için potansiyel alıcılara riski etkili bir şekilde iletme, zamanında DAA erişimi sağlama ve uygun klinik uygulamalar için standartlaştırılmış klinik protokoller ve multidisipliner ekip gerekliliğine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Moayedi Y, Gulamhusein AF, Ross HJ, Teuteberg JJ, Khush KK. Accepting hepatitis C virus infected donor hearts for transplantation: Multi-step consent, unrealized opportunity, and the Stanford experience, Clinical Transplantation Journal, Clin Transplant. 2018 Jun 5:e13308.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler