Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sahra altı Afrika'daki pek çok ülke hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülmemiş bir salgınıyla karşı karşıya. Bu 'hastalığın iki kat yükü' zaten kaynakları yetersiz olan sağlık sistemlerine büyük bir yük oluşturuyor. Özellikle hipertansiyon, kardiyovasküler, serebrovasküler ve böbrek hastalığının mortaliteyi etkileyen bağımsız, geri dönüşümlü bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, hastalık Sahra altı Afrika'da büyük oranda tanı konulmamıştır.

İsviçreli TPH tarafından yapılan araştırma, Sahra altı Afrika'da HIV ile yaşayan insanlar arasında hipertansiyon gelişimi üzerine yapılan ilk prospektif çalışmalardan biridir. Çalışma grubu, çalışmadan önce ART'ye maruz kalmamış, ortalama yaşı 38 olan, 15 yaş ve üzeri gebe olmayan hastaları içermektedir. Bu çalışmadaki bulgulara göre HIV bulaşmış 955 kişiden oluşan bir kohortta, 111 tanesi (% 11.6) HIV teşhisi sırasında hipertansifti. Ek 80 kişide (% 9.6), HIV'e karşı antiretroviral tedavi (ART) başlatıldıktan sonra hipertansiyon gelişti. Bu çalışmada ART başlangıcından sonra bulunan hipertansiyon insidansı, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki çok uluslu geniş bir araştırmada gözlemlenenden 1.5 kat daha fazlaydı. Çalışma, hipertansiyonun gelişmesinin immünsupresyon düzeyine veya özellikle herhangi bir ART rejimine bağlı olmadığını, ancak yaş, vücut kütle indeksi ve böbrek fonksiyonu gibi geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri tarafından öngörülmüş olduğunu buldu.

Hipertansiyon ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar, hastalığın kronik evrimi ve düzenli takibi ve optimal tedaviye uyum ihtiyacı gibi bir dizi benzerliği HIV ile paylaşmaktadır. Bu nedenle çalışma, HIV kliniğinde rutin hipertansiyon taramasının içerilmesini önermektedir. Bu tür rutin taramanın bir HIV programı içerisinde hipertansiyonu teşhis etmek için uygulanabilir ve etkili bir strateji olduğu görüldü. Ancak, böyle sinerjilerin kullanılmasının mevcut HIV programlarının verimliliğinden ödün vermediğinden emin olunması gerekiyor. Ayrıca bu bölgede antihipertansif ilaçlara erişimi genişletmek gerekiyor.

Medikaynak Referanslar

Rodríguez-Arbolí E et al. Incidence and risk factors for hypertension among HIV patients in rural Tanzania – A prospective cohort study. PLOS ONE, 2017; 12 (3): e0172089 DOI: 10.1371/journal.pone.0172089

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler