Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İlk insan papilloma virüsü (HPV) aşılarının ruhsatlandırılmasından 10 yıl sonra, 99 ülke ve bölge HPV aşılama programlarını başlatmıştır. Erken uygulamaya geçen ülkelerden HPV aşılamasının popülasyon düzeyindeki etkisini gösteren gözlemsel veriler, HPV aşılama programlarının başlatılıp başlatılmayacağını inceleyen karar vericiler için son derece yararlı olabilir. Bu tür verilerin, HPV aşılarının gerçek dünya ortamlarındaki etkinliğini göstermesi ve HPV ile ilişkili enfeksiyonlarda ve hastalıklarda en büyük azalmaya yol açan program özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olması mümkündür.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, HPV aşılarının gerçek dünya ortamlarındaki etkinliğini ve farklı yaş gruplarında aşılamanın etkilerini ölçmeyi amaçladılar. Kız çocukları ve kadınların HPV’ye karşı aşılanmasının, HPV enfeksiyonları, anogenital siğil tanıları ve servikal intraepitelyal neoplazi sınıf 2 pozitifliği (CIN2 +) için popülasyon düzeyindeki etkisinin sistematik bir gözden geçirme ve meta-analizini gerçekleştirdiler.

Araştırmacılar bu sistematik gözden geçirme ve meta-analizde, MEDLINE ve Embase'i kullanarak 1 Şubat 2014 ve 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yayınlanan çalışmaları taradılar. Genel popülasyonlarda aşılama öncesi ve aşılama sonrası dönemleri arasında, genital HPV enfeksiyonları, anogenital siğil veya histolojik olarak onaylanmış CIN2 + olmak üzere en az bir HPV ile ilgili son nokta sıklığını karşılaştıran ve aşılama öncesi-sonrasında aynı popülasyon kaynaklarını ve dahil etme yöntemlerini kullanan çalışmaları meta-analize dahil ettiler. Birincil değerlendirme, aşılama öncesi ve aşılama sonrası dönemler arasında HPV ile ilişkili son noktaların sıklığını karşılaştıran rölatif riskti (RR). HPV aşılamasının başlamasından bu yana tüm analizleri cinsiyet, yaş ve yıllara göre sınıflandırıldı. Gruplanmış rölatif riskleri değerlendirmek için rastgele etki modelleri kullanıldı.

Aşılama Programları İşe Yarıyor

Araştırmacılar kriterlerine uygun 1.702 makaleyi tespit ettiler ve 14 yüksek gelirli ülkeden 65 makaleyi çalışmalarına dahil ettiler. Bu 65 makaleden 23’ü HPV enfeksiyonu, 29’u anogenital siğiller ve 13’ü CIN2 + ile ilgiliydi. Aşılamadan 5-8 yıl sonra, HPV 16 ve 18 prevalansı, 13-19 yaşları arasındaki kızlarda %83 (RR 0,17) ve 20-24 yaşları arasındaki kadınlarda %66 (RR 0,34) düştü. HPV 31, 33 ve 45 prevalansı, 13-19 yaşları arasındaki kızlarda %54 (RR 0,46) geriledi. Anogenital siğil tanıları, 15-19 yaşları arasındaki kızlarda %67 (RR 0,33) azalırken, 20-24 yaş arası kadınlarda %54 (RR 0,46) ve 25-29 yaş arası kadınlarda %31 (RR 0,69) azaldı. Anogenital siğil tanıları 15-19 yaşları arasındaki erkek çocuklarda %48 (RR 0,52) ve 20–24 yaş arasındaki erkekler arasında %32 (RR 0,68) düştü. 5-9 yıl aşılamadan sonra, 15-19 yaşları arasındaki taranmış kızlarda CIN2 + %51 (RR 0,49) oranında ve 20-24 yaş arası kadınlarda %31 oranında (RR, 0,69) önemli ölçüde azaldı.

Araştırmacılar sonuçların, HPV aşılama programlarının, HPV enfeksiyonları, CIN2 pozitifliği ve anogenital siğiller üzerindeki önemli etkisini gösterdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Mélanie Drolet, Élodie Bénard, Norma Pérez, Marc Brisson. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis, The Lancet 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler