Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Walter ve Eliza Hall Institute (WEHI) araştırmacıları, yeni bir tek-hücreli teknik kullanarak kök hücrelerin belirli hücre tiplerini nasıl oluşturduklarının arkasındaki programlamayı anlamanın bir yolunu keşfettiklerini bildirmişlerdir. Araştırma, bağışıklık tepkisini başlatan dendritik hücreleri yapmak için kök hücreleri programlayan 30 yeni gen ortaya çıkarmıştır. Araştırmacılar, bu süreci ortaya çıkararak kanser için yeni immünoterapi tedavileri bulabileceklerini umut ettiklerini ve bu tekniğin, tümör başlangıcında yeni ilaç hedeflerini keşfetmek gibi diğer alanlarda genişletmeyi planladıklarını belirtmişlerdir.

WEHI araştırmacıları, kök hücrelerin belirli hücre türlerini oluşturmasına neden olan şeyin arkasındaki programlamayı anlamak için yeni bir tek hücreli yöntem fgeliştirmişlerdir. Araştırmacılar, tek bir kök hücrenin kızlarını farklı paralel testlerle test ederek, dendritik hücre kaderini öngören 500 gen bulmakla birlikte bir CRISPR ekranı kullanarak dendritik hücre üretimini programlayan 500 gen arasında 30 anahtar gen keşfetmişlerdir. Araştırmacılar, kanserle savaşmak, yeni ilaç hedeflerini belirlemek ve kanser gelişiminde büyük patlama anını bulmak için bu tekniğin kullanımını genişletmeyi planladıklarını belirtmişlerdir. Dr Shalin Naik, Dr Luyi Tian, ​​Bayan Sara Tomei ve Bay Jaring Schreuder liderliğindeki ve Immunity'de yayınlanan araştırma, immünoterapide kullanılan hormon Flt3 ligandı tarafından yönlendirilen dendritik hücrelerin oluşumunu tetikleyen süreçleri özetlemiştir. Araştırma ekibi, tek bir hücrenin gen ekspresyonunu yaptığı hücre türleriyle ilişkilendirmek için yeni bir teknik geliştirmiştir. Dr. Naik, 'Anne' kök hücreden paralel olarak inen 'kardeş' hücreleri incelemek için 'SIS-seq' adlı bir teknik icat ettiklerini belirtmiştir. Dr. Naik, RNA dizilimi tek kök hücreyi yok ettiğinden yalnızca hücrenin genetik içeriğini ölçebileceğini ancak hücrenin ne yapacağını bilme şansının kaybedileceğini yani bunu bulmak için zamanda geriye gitmenin bir yolu olmadığını ifade etmiştir.

Kanser gelişimindeki 'büyük patlama' anı

Dr. Naik, tek bir kök hücrenin tamamen değil, yalnızca birkaç kez bölünmesine izin vererek kız kardeşleri ayrı ayrı test edebildiklerini, bazılarının yaptıkları için test edildiğini, bazılarının ise genetik içerikleri açısından test edildiğini belirtmiş ve bu şekilde, genleri yapılan hücre türlerine bağlayabildiklerini sözlerine eklemiştir. Dr. Naik, ekibin aynı anda birden fazla soruyu yanıtlamasına olanak tanıyan teknolojideki gelişmeler olmadan bulguların mümkün olamayacağını ifade etmiştir. Ayrıca, bir CRISPR ekranı kullanarak, dendritik hücre kaderini tahmin eden 500 geni test ettiklerini ve yapılacak dendritik hücreleri gerçekten programlayan 30 yeni gen keşfettiklerini belirtmiştir. Dr. Naik, atılımın kanserle savaşmak ve immünoterapi tedavisini iyileştirmek için yeni ilaç hedeflerinin önünü açabileceğine dikkat çekmiştir.

Dr. Naik, şimdi, immünoterapi için bir petri kabında insan dendritik hücrelerini üretmek veya artırmak için bir gen listesine sahip olduklarını ve bu teknolojinin kullanımını, farklı insan bağışıklık hücre tiplerinin her birinin üretimini programlayan genleri bulmak için genişleteceklerini belirtmiştir. Araştırmacılar, bu tekniği kullanarak hücreleri tek hücre düzeyinde inceleyerek kanserle savaşmak ve immünoterapiyi iyileştirmek, yeni ilaç hedefleri oluşturmak için kanser gelişimindeki 'büyük patlama' anını bulmayı da amaçladıklarını bildirmişlerdir. Dr. Naik, zaman makinesi tekniklerini kullanarak, doku üretimindeki normal programlardan hangisinin tek hücrelerde kansere neden olan genler tarafından ele geçirildiğini belirleyebilmeyi ve ardından bu bilgiyi tedavi ve yeni hedefler bulmak için kullanabilmeyi umut ettiklerini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Walter and Eliza Hall Institute, New 'time machine' technique to measure cells, ScienceDaily, 15April 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler