Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Germinal merkez (GC) B hücrelerin önemli özelliklerinden biri, kanser belirtilerinin çoğunu bir arada göstermeleridir. Çoğu B hücreli neoplazm GC reaksiyonlarından köken alır ve karakteristik olarak bol miktarda nokta mutasyonu, yapısal genomik lezyonlar ve genetik ve epigenetik açılardan klonal çeşitlilik gösterir. GC'den türemiş lenfomaların dominant biyolojik teması, GC reaksiyonunun kritik geçiş aşamalarında meydana gelen, epigenetik düzenleme ve immün reseptör sinyalleşmesinde rol oynayan genlerin mutasyonudur. Bu nedenle, bu mutasyonların mekanik çalışmaları, normal ve kötü huylu GC B hücrelerinin biyolojisine ilişkin bazı temel bilgiler ortaya koymaktadır. BCL6 transkripsiyon faktörü, B hücrelerinde GC fenotipinin oluşmasında merkezi bir rol oynar ve çoğu lenfoma proliferasyonunu ve belki de immün kaçışını sürdürmek için BCL6'ya bağlıdır. Birçok lenfoma mutasyonu, BCL6'nın onkojenik fonksiyonlarını geliştirme veya tümör baskılayıcı faktörlerin bazılarının üstesinden gelme yeteneğini destekleyerek prognozu kötüleştirir. GC reaksiyonunun benzersiz özelliklerinin, belirli lenfoma mutasyonları için seçilen zayıf noktaları nasıl yarattığı halen tartışma konusudur. Lenfomada epigenetik programlama, metabolizma, sinyalizasyon ve immün düzenleyici mekanizmalar arasındaki etkileşimi incelemek ve bunların lenfoma hastalarını tedavi etmek için yeni hassas terapi stratejilerine nasıl yol açabileceğine odaklanmak kritik öneme sahiptir.

Bağışıklığın Nasıl Üstesinden Gelindiği Anlaşılmalı

Son yıllarda humoral immün yanıt ve lenfomagenez hakkındaki anlayışımızın çarpıcı bir şekilde değiştiğini gördük. Lenfoma genomunun sekanslanması, GC reaksiyonunun birçok yeni kritik düzenleyicisini göz önüne çıkardı ve bu mutasyonların mekanik çalışmaları, hem normal hem de kötü huylu GC B hücresi biyolojisine ışık tuttu. Bu gelişmeler ile birlikte, lenfoma genomlarının, spesifik mutasyonların etkisini tersine çevirmek veya biyolojik olarak tanımlanmış hasta alt gruplarını hedeflemek için tasarlanmış hassas tedavilerin seçimini belirleyeceği noktaya yaklaşıyoruz. Bu aşamada özel ilgi alanlarından biri, hedefe yönelik + immünoterapi rejimlerini geliştirmek için GC türevli lenfomalarda bağışıklık düzenleyici mekanizmaların nasıl bastırıldığı, lenfoma hastalarının tedavisinde en zor vakaları bile tedavi edebilmek için gerçek potansiyeli olan bilgileri kullanmak olacaktır.

Medikaynak Referanslar

Germinal center-derived lymphomas: The darkest side of humoral immunity Coraline Mlynarczyk Lorena Fontán Ari Melnick Department of Medicine, Division of Hematology & Medical Oncology, Weill Cornell Medicine, New York City, New York

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler