Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Huntington hastalığı (HD) otozomal dominant nörodejeneratif hastalık olup, motor, davranışsal ve bilişsel bulgu ve belirtileri kısa süreli dalgalanmalar halinde de gözlenebilen, klasik hiperkinetik istemsiz hareketler veya istemli hareketlerde daha belirsiz hipokinetik bozukluklar ile seyreden motor bozukluklar ve motor koordinasyon bozuklukları ile karakterizedir.

Kronik nörolojik hastalıklarda, giyilebilir/portatif cihazlar erken safhada hastalık belirtilerini saptayabilecek yenilikçi cihazlar olarak fayda gösterebilirler ve klinik teşhis, bakım ve terapötik gelişim amacıyla kullanılabilirler. Giyilebilir/portatif sensörler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler kronik hastalıkların sürekli takibini mümkün kılmaktadır. Giyilebilir/portatif sensörlerin kullanımıyla, günlük aktiviteler sırasında pek çok alandan çok boyutlu veriler toplanarak hastalık belirtilerinin ayrıntılı, objektif ve net bir tablosu çizilebilir. Ayrıca, GPS verileri gerçek dünya mobilitesi konusunda kanıt sağlarken, sosyal aktivitelere dair bir gösterge sunabilir. Akıllı telefonlar ve benzeri cihazların kullanımıyla semptomlar veya bilişsel görevler hakkında soruların sorulduğu anketler uygulanabilir. Tescilli veriler aracılığıyla semptomların uzun süreli eğilimleri ve kısa süreli dalgalanmaları takip edilebilir, hastalığın başlangıcı veya ilerlemesi veya tedavi yanıtı ile ilgili fark edilmeyecek seviyedeki bulgu ve belirtilerin saptanması mümkün hale gelebilir. Sinyal parazit oranının iyileştirilmesiyle, yeni ilaçların keşfi için klinik çalışmaların gücü artırılabilir. Bu çalışmalarda, elektronik sensör verilerinden türetilen anlamlı sonuçları ifade etmek amacıyla ekipmanın giyilebilir/portatif olup olmadığından bağımsız olarak 'dijital biyomarkerler' kullanılmaktadır.

Günümüzde, Parkinson hastalığı (PD) ve Alzheimer hastalığı (AD) gibi çok sayıda nörolojik bozukluklarda giyilebilir/portatif sensörler kullanılmaktadır. Mevcut çalışmanın HD'de giyilebilir/portatif cihazların kullanımına ve faydalarına dair kapsamlı bir çalışma olması amacıyla, MEDLINE, Embase ve IEEE Xplore’u araştıran bir sistematik inceleme gerçekleştirilmiş ve otuz referans tanımlanmıştır. Bu çalışma, belirtilerden önceki süreçte ve belirtilerin görüldüğü dönemlerde HD hastalık özelliklerinin ölçümü için kullanılan giyilebilir/portatif sensörlere dair kapsamlı bir inceleme sunmaktadır.

Bulgularımız, kullanılan sensör tipleri, çalışma tasarımı ve ölçülen sonuçlarda büyük farklılıklar ortaya koymakla birlikte, dijital teknolojiler HD'nin terapötik araştırması ve klinik tedavisi için umut vaat etmektedir. Giyilebilir/portatif teknolojiler, diğer nörodejeneratif hastalıklarda olduğu gibi, HD için de merakla beklenmektedir. Öncelikle, sağlıklı kişilerle hastaların otomatik şekilde birbirlerinden ayırt edilmesi amacıyla hastalığın erken bulgu ve belirtilerini tespit etmek üzere kullanımına odaklanılmaktadır.

Giyilebilir ve portatif cihazların diğer nörodejeneratif bozuklukların yanı sıra HD için de yeni dijital biyomarkerler çağı yaratacağına dair büyük umut vardır. Çok boyutlu objektif veriler sayesinde klinik çalışmaların istatistiksel güçleri ve yorumlanabilirliği artacak, terapötik etkilerin saptanması için gerekli örnek boyutları azaltılabilecektir. Hastalar ve doktorların birlikte karara varabilmeleri için bu veriler kullanılabilecektir. Tolere edilebilir bir şekilde objektif parametrelerin ölçümünü mümkün kılmakta ve klinik içi değerlendirmelerdeki ölçüm hatalarını en aza indirgeyen "ekolojik" ortamlarda büyük miktarda veri toplayabilmektedir.

Üst düzey giyilebilir teknolojiler nörodejeneratif hastalıklar için devrimci bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

Medikaynak Referanslar

Tortelli, R., Rodrigues, F. and Wild, E. (2021) "The use of wearable/portable digital sensors in Huntington's disease: A systematic review", Parkinsonism & Related Disorders, 83, pp. 93-104. doi: 10.1016/j.parkreldis.2021.01.006.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler