Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde birçok insan özellikle hastalar sağlık ilişkili bilgileri edinmek için interneti kullanma yoluna gidiyor. Fakat web sitelerindeki içeriklerin doğruluğu, yeterliliği ya da güncelliği hakkında çok fazla araştırma yapılmıyor.

Bir grup bilim insanı idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) ile ilgili internet kaynaklarının okunabilirliği, içeriği ve kalitesini değerlendirmek amacıyla bir çalışma yaptılar. İPF ile ilgili internette araştırma yapan araştırmacılar yaklaşık 200 ayrı web sitesini incelediler ve içeriğin çoğunun hatalı, eksik olduğunu ve verilerin güncel olmadığını gördüler.

Araştırmacılar Google, Yahoo ve Bing’e ‘idiyopatik pulmoner fibrozis’ yazdıklarında karşılarına çıkan ilk 200 web sitesinin içeriğini incelediler. İPF ilişkili içeriği araştırırken vakıf-destek kurumlarını, haber-medya raporları, blogları, bilimsel kaynakları ve de kar amaçlı şirketlerin web sitelerini de dahil ettiler. Web sitelerinin kalitesini değerlendirmede valide edilmiş DISCERN sistemini kullandılar. Her siteye içerik kalitesi, tedavi seçeneklerine dair bilginin kalitesi, genel literatür ve yayın güvenirliliği bazlı bir puan verildi.

Araştırmacılar İPF ilişkili web sitelerinin neredeyse yarısının kanıtlanmış bir faydası olmayan ve üçte birinden fazlasının ise İPF’de zararlı olan ilaç tedavilerini önerdiğini gördüler. Ayrıca vakıf–destek kurumlarının sitelerinin tedavi için daha fazla endikasyon dışı tedaviler önerdiğini fark ettiler. Haber-medya raporlarının ise İPF için genel global veriler sağlamadığını bunun yerine içeriğin yeni bir tedavi yaklaşımı gibi hastalığa tek bir açıdan odaklandığını gözlemlediler.

Araştırmacılar İPF’nin özellikle nefes darlığı ile kendini gösteren akciğerlerde ilerleyici fonksiyon kaybı ile karakterize kronik ve ölümcül bir hastalık olduğunun altını çizdiler ve internetteki tedavi önerilerine güvenen hastaların kendilerini oldukça büyük bir riske atıyor olabildiklerini belirttiler. İnternetin hala hastalar için en sık kullanılan sağlık ilişkili bilgi kaynağı olarak kullanıldığını medikal toplulukların özellikle de İPF uzmanlarının medikal verilere hastaların doğru, eksiksiz ve güncel bilgilere ulaştıklarından emin olmak için daha aktif olmaları gerektiğini söylediler. Araştırmacılar ayrıca hastalar için İPF ile ilgili uygun bilgilere sağlayan siteleri tanımlamak için güvenli bir metodun var olmadığını da belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Jolene H. Fisher, Darragh O’Connor, Alana M. Flexman, Shane Shapera, and Christopher J. Ryerson "Accuracy and Reliability of Internet Resources for Information on Idiopathic Pulmonary Fibrosis", American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 194, No. 2 (2016), pp. 218-225.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler