Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD’de 12 milyondan fazla çocuk doğumdan itibaren evde bir azınlık dili duyuyor. İngilizce de duyan üçte ikiden fazlası ise iki dilde değişen seviyelerde yeterlilikle okul çağına geliyorlar. Ebeveynler ve öğretmenler genellikle İspanyolca öğrenmenin çocukların İngilizce öğrenmelerine engel olacağından endişe duyarlar. Florida Atlantik Üniversitesi'ndeki araştırmacıların İspanyolca konuşan ailelerin ABD'de doğan çocukları ile yaptıkları türünün ilk örneği olan bir çalışma, azınlık diline maruz kalmanın ABD'deki çocukların İngilizce edinmesini tehdit etmediğini ve İngilizce ile İspanyolca arasında bir ödün verme olmadığını saptadı. Çocuk Gelişimi Dergisi’nde yayınlanan araştırmanın sonuçları, en dengeli iki dilliliğe sahip çocukların, evde en çok İspanyolca duyan ve ebeveynleri İspanyolca eğitim düzeyi yüksek olan çocuklar olduğunu gösteriyor.

Daha da önemlisi, bu çocukların İngilizce becerileri İngilizce’nin baskın olduğu çocuklardan daha düşük değildi. Çocukların İngilizce bilgi seviyeleri, İspanyolca bilgi seviyelerinden bağımsızdı. İspanyolca konuşulan evlerde yaşayan ve bebekliklerinden itibaren İngilizce’ye de maruz kalan ABD doğumlu çocuklarda, bazıları daha fazla olmak üzere, 5 yaşına kadar İngilizce baskın olma eğilimindedir.

George Washington Üniversitesi ile yürütülen çalışma, çocukların her iki dildeki beceri düzeyleri arasındaki verilerdeki ilişkileri iki dilli beceri profili açısından yansıtan ve erken dönemde çift dile maruz kalmanın sonucunu tanımlayan ilk çalışmadır. Çalışma, İspanyolca konuşulan evlerden gelen ve İngilizce’yi farklı oranlarda duyan 5 yaşındaki çocukların ne düzeyde İngilizce ve İspanyolca becerisinin beklenebileceği sorusunu ele almaktadır. FAU'nun Charles E. Schmidt Bilim Koleji bünyesindeki Psikoloji Bölümü'nde profesör olan başyazar Erika Hoff, "Erken gelişim döneminde, iki dil duyan çocukların her bir dili öğrenmesinin, yalnızca bir dil duyan çocuklara göre biraz daha uzun sürdüğünü bulduk; ancak, iki dil öğrenmenin çocuklar için çok zor olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Çalışmadan elde edilen önemli bir bulgu, 5 yaşında her iki dilde düşük yeterlilik düzeylerinin, iki dile maruz kalmanın tipik bir sonucu olmadığıdır. 5 yaşında her iki dilde de zayıf becerilere sahip olan çocuklarda altta yatan neden dil edinimi için temelde yetersizlik veya yetersiz çevresel destek olabilir. Bu çalışmadan önce, iki dilli çocuklar arasındaki farklılıklar öncelikle baskınlık (İngilizce baskın iki dilliler, İspanyolca baskın iki dilliler) ve denge açısından tanımlandı ancak bunun iki dillilerin farklılık gösterdiği tek konu olmadığı ortaya çıktı. Hoff, "Önceki araştırmalar, iki dilli çocukların gelişimini, çift dil becerilerinin iki dile maruz kalmanın tek sonucu olarak ele almak yerine, her dilde ayrı bir sonuç olarak ele alma eğilimindeydi" dedi. "Bu yaklaşım, çocukların ikili dil becerilerinin doğasını yeterince yakalamakta başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir dilin edinilmesinin diğerinin edinilmesiyle nasıl ilişkili olduğu sorusunu da yanıtsız bırakıyor."

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, baskınlığın yeterlilik ile aynı şey olmadığını göstermektedir. İki dilliler hem baskınlık hem de toplam dil bilgisinde farklılık gösterir. Öğretmenler ve klinisyenler, iki dilli bir çocuğun dil yeterliliğini, o çocuğun dile hakimiyetinden çıkaramazlar. 5 yaşında, İngilizce'nin baskın olduğu bazı iki dillilerden daha güçlü İngilizce becerilerine sahip dengeli iki dilliler vardır. Baskınlığa maruz kalmayı ilişkilendiren işlev İngilizce'ye yönelik olmasına rağmen, baskınlıktaki bireysel farklılıklar önemli ölçüde evde maruz kalma ile ilgilidir. Evde dengeli bir dile maruz kalmanın dengeli yeterlilik ile sonuçlanmadığı ve İspanyol baskın ev maruziyeti gerekli görünmektedir. Toplam dil bilgisindeki bireysel farklılıklar, fonolojik bellek ve sözel olmayan zeka açısından bu çalışmada ölçülen dil öğrenme yeteneği göstergeleriyle önemli ölçüde ilişkilidir.

Medikaynak Referanslar

Erika Hoff, Michelle K. Tulloch, Cynthia Core. Profiles of Minority‐Majority Language Proficiency in 5‐Year‐Olds. Child Development, 2021; DOI: 10.1111/cdev.13591

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler