Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

CD8 + T lenfositleri, ana anti-tümör efektör hücreleridir. Kanser immünoterapötik yaklaşımlarının çoğu, malign hücrelere özgü sitotoksik T lenfositleri (CTL) yükseltmeyi amaçlamaktadır. Yakın zamanda tanımlanmış bir bellek CD8 + T hücrelerinin, dokuda yerleşik bellek T (TRM) hücreleri olarak adlandırılan alt popülasyonu, periferik dokularda yaşamına devam eder ve tekrar dolaşıma katılmaz. Bu T hücresi alt kümesi, Runx3 +, Notch +, Hobit +, Blimp1 +, BATF +, AHR +, EOMESneg ve Tbetlow dahil olmak üzere, spesifik bir transkripsiyon faktörü profiline sahip bağımsız bir bellek T hücre soyu olarak kabul edilir. Büyük olasılıkla solid tümörler dahil TRM hücrelerinin lenfoid olmayan dokularda tutulmasında yer alan CD103 (aE (CD103) )7) ve CD49a (VLA-1 veya α1β1) integrinlerinin ve C tipi lektin CD69'un ekspresyonu ile tanımlanır. CD103, epitelyal hücre markeri E-cadherin'e bağlanır, böylece TRM'nin, malign hücrelerle yakın temasta bulunan epitelyal tümör bölgelerinde yerini ve alıkonmasını kolaylaştırır. CD103-E-cadherin etkileşimi, özellikle kanser hücrelerinde ICAM-1 ekspresyonu eksik olduğunda, hedef hücre ölümüne yol açan, litik granüllerin polarize ekzositozu için gereklidir.

TRM hücreleri ayrıca sitotoksik özelliklerini destekleyen yüksek seviyelerde granzy B, IFNγ ve TNFa eksprese eder. Ayrıca, doku dendritik hücreleri (DC) hedefleyen yerel bağışıklık yolu ve çevresel faktörlerin varlığı (yani TGF-P, IL-33 ve IL-15), bu T hücresi alt tipinin farklılaşmasını teşvik eder. Hem spontan tümör modellerinde hem de aşılanmış tümörlerde, doğal TRM hücreleri veya kansere bağlı TRM, doğrudan tümör büyümesini kontrol eder. Bu sonuçlara paralel olarak, akciğer kanseri de dahil olmak üzere çeşitli insan kanserlerine TRM infiltrasyonu, CD8 + T hücrelerinden bağımsız olarak hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde daha iyi klinik sonuçlarla ilişkilidir.

TRM hücreleri ayrıca, çoğunlukla PD-1, CTLA-4 ve Tim-3 gibi kontrol noktası reseptörlerini eksprese eder. İnsan akciğer kanserinden izole edilmiş TRM hücrelerinde nötrleştirici antikorlarla PD-1'in bloke edilmesi, otolog tümör hücrelerine doğru sitolitik aktiviteyi arttırır. Bu nedenle, TRM hücrelerinin tümör immün sürveyansında önemli bileşenleri temsil ettiği görülmektedir. Kanser aşıları veya diğer immünoterapötik yaklaşımlar tarafından uyarılmaları, bu tedavilerin başarısı için kritik olabilir. Tümör hücreleri ile yakın teması, kontrol noktası reseptörlerinin baskın ekspresyonu ve kanser hücrelerinin tanınması gibi bazı argümanlar, çeşitli kanserlerde immün kontrol noktası inhibitörlerinin başarısında rol oynayabileceklerini kuvvetle önermektedir.

Medikaynak Referanslar

Resident memory T cells, critical components in tumor immunology Fathia Mami-Chouaib1*, Charlotte Blanc2,3,4† , Stéphanie Corgnac1† , Sophie Hans2,3,4, Ines Malenica1 , Clémence Granier2,3,4, Isabelle Tihy1 and Eric Tartour2,3,4*

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler