Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışma, şiddetli inflamasyonun akut miyeloid lösemi (AML) hastalarında vücudun kanserli kan hücrelerini öldürme yeteneğini zayıflattığını gösteriyor.

İnsan hücrelerinde yapılan deneyler, kemik iliğindeki bağışıklık hücrelerinin agresif bir reaksiyonuyla saptanan inflamasyon düzeyinin, bakteri veya virüse karşı savaşan B hücrelerinin ve T hücrelerinin yapısını nasıl değiştirdiğini de ortaya çıkardı.

NYU Langone Health ve Perlmutter Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, ölümcül hastalığı olan 20 yetişkin ve 22 çocuktan alınan kemik iliği örneklerini kullanarak her hastanın inflamasyon düzeyini derecelendirdi. Bu inflamasyon puanları (İP) daha sonra sağkalım oranlarıyla ilişkilendirildi ve İP değeri en düşük olan hastaların sağkalım sürelerinin daha uzun olduğu saptandı. Yüksek İP değerine sahip lösemi hastaları düşük İP değerine sahip olan hastalardan en az dört yıl önce öldü.

NYU araştırmacıları, yeni 'İP' sisteminin AML şiddetini ölçmek için mevcut araçlara eklenebileceğini ve immünoterapi, kemoterapi veya kemik iliği nakline karar verirken kullanılabileceğini söylüyor.

Çalışmanın eş başkanı araştırmacı Audrey Lasry: "'Puanlama sistemimiz, doktorlara ve hastalara lösemiye bağlı inflamasyon risklerini ölçmeleri ve tedavi planlarını buna göre ayarlamaları için kolay bir araç sağlıyor." diyor. İP hesaplamak için gereken ölçümlerin akademik araştırmacılara ve klinisyenlere çalışma taslağında ücretsiz olarak sunulduğunu da ekliyor.

Lasry, inflamasyon puanı yüksek olduğunda bağışıklık hücrelerini güçlendirmek için immünoterapinin tercih edebileceğini söylüyor.

Çalışma kemik iliğinde işlevi bozuk B hücresi düzeyinin yetişkin ve çocuk AML hastalarında inflamasyon ile bağlantılı olduğunu da gösterdi.

Bir düzine gen mutasyonunun yüksek İP ve şiddetli hastalık ile ciddi hastalık ile ilişkili olduğu bulundu.

Bir başka önemli bulgu da, kanser hücrelerine doğrudan saldıran T hücrelerinin etkinliğinin, inflamasyonu fazla olan lösemi hastası yetişkinlerde baskılanmazken, çocuklarda baskılanmasıydı.

Baş araştırmacı Bettina Nadorp: "Çalışmamız, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda akut miyeloid lösemide inflamasyonun tümör mikro çevresini nasıl değiştirdiğine dair ilk ayrıntılı açıklamayı sağlıyor." dedi.

Çalışmanın kıdemli araştırmacısı Dr. Iannis Aifantis: "Bu çalışma bulguları, AML hastalarında inflamasyonun izlenmesinin ve ilaç tedavisi ile inflamasyon düzeyinin düşürülmesinin hastalık tedavisinin bir parçası olarak düşünülmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, akut miyeloid lösemili hastalardan alınan kemik iliği örneklerini, kanseri olmayan ancak benzer yaş, ırk ve cinsiyete sahip 10 sağlıklı insandan alınan kemik iliği örnekleriyle karşılaştırdı.

İnflamasyona bağlı 246 genin, hastalığı olan yetişkinlerde çok veya daha az aktif olduğu bulunurken, inflamasyonla bağlantılı 187 gen benzer şekilde çocuklar arasında göze çarpıyordu. Araştırmacılar, her hastanın hastalıkla ne kadar süre yaşadığını hesaba katarak, analizlerini yetişkinlerde 38 ve çocuklarda 11 ilgili gene indirgediler ve daha sonra, inflamasyon düzeylerini sağkalım ile ilişkilendiren bir puan hesaplayabildiler.

AML, kemik iliğinden kaynaklanır ve sağlıklı kan hücrelerinin üretimini engelleyecek düzeyde anormal kan hücresi birikimi ile gelişir. Yaygın görülen bir kan kanseri türüdür. Çoğunlukla yetişkinlerde görülür ve yılda 11.500'den fazla Amerikalının ölümüyle sonuçlanır. Tedavi seçenekleri kemoterapi, radyasyon ve immünoterapidir. Bunlar başarısız olduğunda kemik iliği nakli de düşünülebilir.

Medikaynak Referanslar

NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine. "Inflammation levels tied to severity of blood cancer: A 'risk score' could aid decision-making on best therapeutic approach." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 January 2023. 

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler