Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hem etanol bazlı dezenfektanlar (EBD'ler) kullanan antiseptik el ovma (AHR) hem de antiseptik el yıkama (AHW), mevsimsel grip A virüsü (IAV) salgınlarını önlemek için enfeksiyon kontrolünün önemli bir yoludur. Bununla birlikte, bu alanda yapılan önceki çalışmalar, etanol dezenfeksiyonunun mukustaki patojenlere karşı etkinliğinin azaldığını göstermektedir.

Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, bulaşıcı mukuslarda EBD'lerin IAV'ye karşı etkinliğinin azaltılmasının altında yatan durumları ve mekanizmaları aydınlatmayı amaçladılar. Çalışma kapsamında IAV ile enfekte olmuş hastaların mukusunu (balgam) kullanarak IAV inaktivasyonu ve etanol konsantrasyonundaki değişimi değerlendirildi. Ayrıca, el ve parmaklara yapışan bulaşıcı mukuslara karşı AHR ve AHW etkinliği 10 gönüllüde değerlendirildi.

Klinik çalışmada, mukustaki IAV'ye karşı EBD etkinliğinin, serum fizyolojik olarak IAV'ye kıyasla son derece azaldığını gösterildi. Mukustaki İAV, 120s AHR'ye rağmen aktif kaldı; ancak, salin içindeki IAV 30 saniye içinde tamamen etkisiz hale getirildi. Bir hidrojel olarak mukusun fiziksel özelliklerinden dolayı düşük difüzyon / konveksiyon hızı nedeniyle, etanol konsantrasyonunun bir IAV inaktivasyon seviyesine ulaşması için gereken zaman ve dolayısıyla EBD'lerin IAV'yi tamamen inaktive etmesi için gereken süre, mukusta yaklaşık sekiz kat daha uzun olduğu görüldü. Öte yandan, AHR, hidrojel özelliklerinin kaybolduğu için mukusun tamamen kurumasıyla mukusun tamamen kuruması durumunda 30 saat içinde mukus içinde IAV'yi etkisiz hale getirmişti. Bu bulgulara ek olarak, araştırmacılar AHW’nin IAV'yi hızla etkisiz hale getirdiğini tespit ettiler. Enfeksiyöz mukus tamamen kurumuş olana kadar, enfeksiyöz IAV, EBD kullanılarak uygun AHR'den sonra bile ellerde ve parmaklarda kalabilir ve böylece IAV iletimi riskini artırabilir. Araştırmacılar bu çalışma ile infeksiyöz mukusta EBD kullanımının IAV'ye karşı etkisizliğinin net bir biçimde ortaya konduğunu belirttiler.

Sadece Suyla El Yıkamak Daha Etkili

Antiseptik el ovma (AHR) ve antiseptik el yıkama (AHW), influenza A virüsünün (IAV) yayılmasını önlemek için önemlidir. Bu çalışma ile araştırmacılar, AHR'nin IAV ile enfekte olmuş bireylerden kaynaklanan enfeksiyöz mukuslara karşı etkinliğinin azaldığını ve mevcut el hijyeni rejimlerinin zayıflıklarını gösterildiğini vurguladılar. Mukusun hidrojel olarak fiziksel özelliklerinden dolayı düşük difüzyon / konveksiyon hızı nedeniyle, AHR'nin mukusa karşı etanol bazlı dezenfektan kullanarak etkinliği, ellere / parmaklara yapışan enfeksiyöz mukus tamamen kuruyana kadar büyük ölçüde azaltacağına dikkat çeken araştırmacılar, tıbbi personelin, bir sonraki hastayı tedavi etmeden önce yeterli zaman yoksa (yani, enfeksiyöz mukus tamamen kuru değilse), AHR'nin etkinliğinin azaldığını bilmeleri gerektiğini belirttiler ve AHW hem kuru hem de sekonder enfeksiyöz mukuslara karşı etkili olduğu için AHR'nin bu zayıflıklarını telafi etmek için personelin AHW benimsenmeyi tavsiye ettiler.

Medikaynak Referanslar

Hirose R et al. Situations Leading to Reduced Effectiveness of Current Hand Hygiene against Infectious Mucus from Influenza Virus-Infected Patients mSphere Sep 2019, 4 (5) e00474-19

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler