Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bireyler arasındaki solunum fonksiyon testi (SFT) farklılıklarını açıklamak ve yorumlamak için tıpta ırk/etnik köken kullanımı, önyargılı tıbbi bakım ve araştırmaya yol açabilir. Ayrıca, CHEST'te yayınlanan bir araştırmaya göre, sağlık eşitsizlikleri ve yapısal ırkçılığı sürdürebilir. Kaliforniya Üniversitesinden Dr. Nirav R. Bhakta ve ekibine göre mevcut SFT ölçüm ve yorumlama uygulamaları, fonksiyon ve sağlık sonlanımları arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlamada yetersiz kalmaktadır. Yazarlar, ırka özgü denklemlerin kullanılmasına karşı düşüncelerini özetlerken, bunların kaldırılması konusundaki gerçek endişeleri de dile getirmişlerdir.

Tarihten bir ders

Spirometre tarihinin izini süren yazarlar, akciğer vital kapasitesindeki boy, yaş, cinsiyet ve mesleğe atfedilebilen farklılıklara ilişkin gözlemlerin daha sonra sosyal sınıfları ve en sonunda da ırkı içerecek şekilde genişletildiğini saptamıştır. Beyazlar aynı cinsiyet, boy ve yaşa sahip Beyaz olmayanlara göre daha yüksek ortalama vital kapasite göstermiştir. Bazı araştırmacılar çevresel koşullara (bebeklikteki beslenme, solunum yolu hastalıkları, hava kirliliği, egzersiz ve irtifa gibi) işaret ederken, bunların mekanizmaları ve etki büyüklükleri üzerine araştırmalar yapılmamış ve doğuştan gelen farklılıklar olarak değerlendirilmiştir. Bu bakış geçmişte köleliği ve yapısal ırkçılığı desteklemek için kullanılan düşünceleri hatırlatma riski taşımaktadır.

Ayakta durma yüksekliği yerine oturma yüksekliğinin kullanılması

Yazarlar akciğer fonksiyonu karşılaştırmaları için normalleştirilmiş standart yüksekliğin kullanıldığı mevcut uygulamanın, oturma yüksekliğinin ayaktaki yüksekliğe oranındaki ırksal ve etnik farklılıkları gözden kaçırdığını belirtmektedir. Bu karşılaştırmalar yaşamın erken döneminde beslenme, genetik, solunum yolu enfeksiyonları, kapalı ve açık hava kirliliği, fizik aktivite ve yüksek irtifaya maruz kalma gibi akciğere özgü faktörlerin ayakta durma yüksekliği üzerindeki etkilerini dikkate almamaktadır.

Ayakta durma yüksekliği yerine oturma yüksekliğinin kullanılmasının Beyaz ve Siyah topluluklar arasındaki akciğer hacmi farklarını %50'ye kadar azalttığını da belirtmişlerdir. Yüzey alanı veya hacim hesaplamalarında göğüs ölçümleri kullanıldığında popülasyon farklılıklarının %90'a varan oranda ortadan kalktığını da vurgulamışlardır. Bununla birlikte araştırmacılar, 'mevcut klinik ve sağlık politikası algoritmalarının ağırlıklı olarak bir bireyin gözlenen akciğer fonksiyonunun solunum yolu hastalığı olmayan benzer kişilerde beklenen ile karşılaştırmaya dayanması nedeniyle, eğitim, mevcut algoritma ve sağlık politikalarında bir reform yapılmadan ırk/etnik köken kullanmama yönündeki ani değişikliğin riskli olduğu' konusunda uyarmıştır.

Bu, bazı gruplar için belirli mesleklerde iş bulma güçlüğünden, potansiyel olarak iyileştirici akciğer rezeksiyonu endikasyonuna veya ev destekli ventilasyon ve rehabilitasyon programlarına erişime kadar değişen potansiyel zorluklara yol açabilmektedir. Kanıtlar, ırksal/etnik gruplar arasında akciğer fonksiyonlarında farklılıklar olduğunu gösterse de akciğer fonksiyonu yorumunun ırk/etnik kökene göre yapılmasının klinik yararı kanıtlanmış değildir. Yazarlar ırk/etnik köken dikkate alınmadan yapılan akciğer fonksiyonu yorumunun üstün prognostik yeteneğe sahip olduğuna dair bazı kanıtlar da sunmuşlardır. Ek olarak, yazarlara göre araştırmalar akciğer fonksiyonu ile çalışma yeteneği arasında zayıf bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Yeni bir fikir

Bhakta ve arkadaşları, obstrüktif akciğer hastalığı tanısı için önemli olan 1 saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim/zorlu vital kapasite oranlarının ırk/etnik kategoriler arasında benzer olduğuna dikkat çekmiştir; özellikle hafif hastalığı saptamak için kullanıldığından ırkla ilgili eşikler ve referans değerler önemini kaybeder. Öte yandan, ırkı görmezden gelmek, gereksiz test ve tedaviye (eşlik eden yan etkilerle birlikte) ve kaygıya yol açabilmektedir. Araştırmacılar ‘Kökenleri ve toplumdaki tarihsel ve güncel kullanımları göz önüne alındığında, ırksal/etnik etiketlerin klinik algoritmalardan ziyade araştırmalarda yeterli temsilin sağlanması amacıyla kullanılması daha uygun olacaktır' sonucuna varmıştır.

Medikaynak Referanslar

Filtering Pulmonary Function Tests Through Race/Ethnicity May Add To Biased Care - Medscape - Nov 08, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler