Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sirkadiyen ritmin hormonal sistem de dahil olmak üzere vücudumuzdaki bir çok değişikliği etkilediği bilinmektedir. Geleneksel olarak kadınların hormonal döngüleri ile ilgili düşünceler günlük döngülerden ziyade aylık döngüleri içermektedir. Yeni yapılan çalışmalar bu döngülerin sadece aylık değil, günlük değişimler de gösterdiğini ortaya koyuyor. Çalışmalar, kadın üreme hormonlarının sirkadiyen düzenlemeye tabi olduğunu söylese de bu çalışmalar arasındaki metodolojik farklılıkların tutarsız bulgulara yol açtığı gösterilmiştir.

Bu konu ile ilgili yapılan yeni bir çalışmanın amacı, dolaşımdaki üreme hormonu seviyelerinin sirkadiyen ritimler gösterip göstermediğini belirlemekti. Çalışma kapsamında araştırmacılar, katılımcıların kan örneklerini, standart bir uyku-uyanma programı altında 2 başlangıç ​​günü ve sabit rutin koşulları altında 50 saatlik bir uzun süreli uyanıklık dahil olmak üzere birbirini takip eden 90 saat boyunca topladılar. Çalışma Brigham ve Kadın Hastanesi, Yoğun Fizyolojik İzleme Birimi tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma için on yedi sağlıklı premenopozal kadın (22.8 ± 2.6 yıl; dokuz foliküler; sekiz luteal) incelemeye dahil edildi. Çalışmadaki ana müdahale elli saatlik sabit rutindi. Çalışma sonuçlarında katılımcıların plazma östradiol (E2), progesteron (P4), LH, FSH, SHBG, melatonin seviyeleri ölçüldü ve çekirdek vücut ısıları kaydedildi.

Günlük Ritmler

Sonuçlar incelendiğinde araştırmacılar, kadınların tüm hormonlarının, foliküler fazda hem standart uykudan, hem de rut,n koşullarında 24 saatlik önemli ritimler gösterdiğini tespit ettiler (P <0.05). Buna karşılık luteal fazda sadece FSH ve SHBG'nin belirgin bir ritmi mevcuttu. Ritim akropazları ve amplitüdleri standart uykudan uyanma ve rutin koşulları arasında benzerdi. Akrofaz P4 için sabah meydana gelirken; FSH, LH ve SHBG için öğleden sonra ve E2 için gece boyunca meydana geldi.

Araştırmacılar elde ettikleri sonuçların, ambulatuvar koşullar altında insanlarda birçok kadın üreme hormonundaki ∼24 saatlik ritimlerin önceki çalışmalarda bildirilen sonuçları teyit ettiğini, ancak bu hormonların dış zaman işaretlerinin yokluğunda devam ettiği belirlenen endojen sirkadiyen düzenlemesi altında olduğunu gösterdiğini belirttiler. Bilim insanları bu sonuçların sirkadiyen bozulmasının üreme işlevi üzerindeki etkileri üzerinde önemli etkileri olabileceğini ve bu alandaki belli hastalıkların tedaviler için yeni stratejiler geliştirilmesine imkan sağlayabileceğini de eklediler.

Medikaynak Referanslar

Shadab A Rahman, Leilah K Grant, Joshua J Gooley, Shantha M W Rajaratnam, Charles A Czeisler, Steven W Lockley, Endogenous circadian regulation of female reproductive hormones, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler