Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Venöz tromboembolizm tanısı konulan hastaların yaklaşık %10'unda, tanı konulduktan sonra bir yıl içinde kanser görüldüğünden, venöz tromboembolizm kanserin en erken belirtisi olabilir.

Ancak, New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, bu hastalarda kanser için yapılan taramalar herhangi bir yarar göstermedi.

Abdomen ve pelvisin kapsamlı BT görüntülemesini içeren bir tarama stratejisi ile sınırlı tarama yapılan hastalarda atlanan kanserlerin sayıları karşılaştırıldığında, kapsamlı BT görüntülemesi yapılan hastalarda, atlanan kanser sayısında azalma gözlenmedi.

Bununla birlikte, daha yoğun taramalar anlamlı olarak daha fazla gizli kanseri saptamadı. Dahası, kapsamlı taramalar kanser tanısına kadar geçen süreyi kısaltmadı ve kanserle ilişkili mortaliteyi azaltmadı.

Kanada'daki Ottawa Hastanesi Araştırma Enstitüsü'nün Klinik Epidemiyoloji Programı'nda bilim adamı olarak görev yapan, çalışmanın başyazarı Doçent Dr. Marc Carrier artık, bu popülasyonda kanser olayı oranının az olduğundan emin olabileceklerini düşündüğünü ve eğer yaşa ve cinsiyete özgü rutin tarama gerçekleştirirlerse, oranın genel popülasyondakiyle çok benzer olacağını belirtti . Ayrıca kapsamlı tarama yapmak için hiçbir gerekliliğin mevcut olmadığını ekledi.

Dr. Carrier Medscape Medical News'e açıklanamayan kan pıhtısı bulunan hastaları olduğunda, kapsamlı şekilde kanser aramak yerine, hastaların taramalarının güncelliğinden emin olmak gerektiğini vurguladı. Her şey normal olduğunda daha ileri tetkik ya da daha kapsamlı formal tarama yapmadığını belirtti.

Bu yaklaşımın fazlasıyla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacağını kaydeden Dr. Carrier, kapsamlı tarama yapıldığında, sıklıkla kanserle ilişkili bile olmayabilecek tesadüfi bulguları saptadıklarını ve bunun kaçınılmaz olarak daha fazla teste, biyopsilere, komplikasyonlara ve hasta için daha fazla strese yol açtığını belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/846914

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler