Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kemoterapi ile ilişkili anemi (KİA) için intravenöz demir (IV demir) tedavisinin yararlı olduğu düşünülmesine rağmen kullanımında fikir birliğine varılmamıştır. En son NCCN (Ulusal Kanser Komitesi Ağı) kılavuzu serum ferritinin 1000 ng/mL'ye kadar olduğu KİA için IV demiri onaylamıştır. Diğer kılavuzlar, KİA'lı hastalarda IV demir kullanımını her zaman desteklememektedir. NCCN ve FDA, KİA'lı hastalarda kanser tedavisi kür sağlanması amacıyla verilmediğinde hastalar ile eritropoietin kullanımını kısıtlamıştır. Avrupa Tıbbi Onkoloji Topluluğu (ESMO), kür amacıyla tedavi edilen kanser hastalarında, eritropoetinin dikkatle kullanılması gerektiğini tavsiye etmiştir.

IV demir konusu önemlidir çünkü kemoterapi alan kanser hastalarının en az %75'inde KİA vardır. KİA'da IV ve oral demir tedavisinin randomize kontrollü çalışmalarının (RCT) sonuçları tutarsızdır. 12 prospektif çalışmada, değişken derecelerde iyileşen hemoglobin (Hgb) yanıt oranları, hedef Hgb düzeyleri için daha kısa süreler ve eşdeğer Hgb yanıtları için gerekli olan daha düşük eritropoetin dozu ile, parenteral demir ile eritropoetin arasında sinerji gösterilmiştir. CRA'da hemoglobin artışını (1,3-1,8 g / dL) gösteren, eritropoetin olmadan tek başına IV demirle yapılan üç çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, bu çalışmaların ikisi küçük örneklem büyüklüğüne sahiptir ve daha büyük olan çalışma ise, gözlemsel bir çalışmadır.

Farklı Hasta Grupları Farklı Stratejiler

Aksine, KİA'lı 502 hastanın dahil edildiği prospektif, çok merkezli, randomize bir çalışmada, IV ferrik glukonatın darbepoetine ilavesinin, oral demir ile karşılaştırıldığında ek fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Araştırmacılar, KİA'lı hastalar için fonksiyonel demir eksikliğinin eritropoezis için sınırlayıcı bir faktör olmayabileceğini düşünmüştür. Enflamasyon durumlarında, sitokinler (tümör nekroz faktörü α, interferon gama ve interlökin-1) ile eritropoezin doğrudan inhibisyonunun, farmakolojik dozlarda eritropoetin veya biyolojik olarak temin edilebilen demir ile takviye yoluyla tamamen aşılmasının mümkün olmadığını savunmuşlardır. Daha sonra, bu araştırmacılar alt küme analizi ile KİA'lı hastalarda ve hepsidin düzeylerinde yükselme olduğunu bildirmiştir. Diğer çalışmalar, KİA ve diğer koşullardaki hemoglobin cevabının PO veya IV demir ile benzer olduğunu göstermiştir. Bir Cochrane sistematik incelemesinde, IV demirin eritropoetine eklenmesi, yaşam kalitesinde hiçbir iyileşme sağlamadığı gösterilmiştir. Benzer şekilde, Basit ve arkadaşları KİA'lı hastalarda darbepoetine IV demir ilave edilmesinin yaşam kalitesinde hiçbir iyileşme sağlamadığı görmüştür. Rahul ve arkadaşları, Cochrane incelemesinde ki sonuçlardaki bazı farklılıkların, temel demir doygunluğu ve serum ferritin parametrelerinin hatalı tahminlerinden kaynaklanabileceği sonucuna varmıştır. Çalışmalarda toplam IV demir dozu 750 ila 3000 mg arasındadır ve IV demirin maksimum dozuyla ilgili bir sınırlama yoktur.

KİA tedavisi için, eritropoetin olmadan intravenöz demir, etkisizlik, intoleransı veya oral demir emilim yetersizliği olan hastalarda düşünülebilir. Diğerlerinde, yüksek hepsidin düzeyleri, IV demire yanıt olasılığını arttırır çünkü yüksek serum hepsidin düzeyleri bağırsak demir emilimini azaltarak oral demir etkisiz hale getirir. NIH 2017 raporuna göre, kombine olan tüm kanserler için hayatta kalma oranları iyileşmektedir. Sonuç olarak, kanserli hastalar daha uzun yaşarken, KİA tartışmaları daha önemli hale gelir. Uzmanlar klinik uygulama kılavuzlarının KİA'yı yönetmemize yardımcı olmadığı durumlarda, IV demir tedavisi için hastaları gruplanabileceğini ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman. Chemotherapy-related anemia, Ann Hematol (2017).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler