Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Bilim insanları, kanser immünoterapilerinin mevcudiyetinden önce, ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastaların prognozunun zayıf ve dosetaksel kemoterapisi ile kötü sonuçları olduğunu belirtmişlerdir. Atezolizumab gibi programlanmış ölüm ligandı-1 / programlanmış ölüm-1 (PD-L1 / PD 1) yolunu hedefleyen kanser immünoterapileri, o zamandan beri, birinci basamak tedaviden sonra progresyon gösteren hastaları yönetme yaklaşımını değiştirmekle birlikte sürekli fayda sağlayan ek seçenekler sağlamıştır. Araştırmacılar önceden tedavi edilmiş ileri evre KHDAK hastalarında anti-PD-L1 kanser immünoterapisinin etkinliği ve güvenliliğinin, başlangıçta bir faz II çalışmada, POPLAR'da ve daha sonra bir doğrulayıcı faz III çalışması olan OAK ile araştırılmış olduğunu belirtmişlerdir. Faz II POPLAR ve faz III OAK çalışmalarından elde edilen birincil bulgular, dosetaksel ile karşılaştırıldığında kabul edilebilir bir fayda-risk profili ile sağkalım sonuçlarında önemli iyileşmeler göstermiştir. Hem POPLAR hem de OAK çalışmalarından alınan birincil analizler, PD-L1'den bağımsız olarak, dosetaksel ile karşılaştırıldığında atezolizumab ile daha uzun genel sağkalım (OS) göstermiştir. Çalışmada daha önceki platin tedavisinden sonra ilerleme gösteren hastalarda, en yüksek faydalar en yüksek PD-L1 ekspresyonuna sahip hastalar arasında gözlemlenmiştir. Birincil etkililik popülasyonunda (ITT850) OAK çalışmasının güncellenmiş analizi, atezolizumab kolunda ve dosetaksel kolunda sırasıyla 13,8 ve 9,6 aylık ortalama OS ile atezolizumab ile iyileştirilmiş OS göstermeye devam etmiş olmakla birlikte bulgular, medyan OS 13.3 ve 9.8 ay ile ikincil etkililik popülasyonunda benzerlik göstermiştir. Araştırmacılar atezolizumab alan hastaların, her iki çalışmada da dosetaksel alanlara göre daha az Derece 3/4 advers olay ve advers olaylar nedeniyle daha düşük tedavi bırakma oranlarına sahip olduğunu belirtmişlerdir. Atezolizumab bazı düşük dereceli toksisite ve düşük sıklıkta immün aracılı advers olaylarla ilişkilendirilirken, dosetaksel tedavisi yaygın kemoterapi toksisiteleri ile ilişkilendirilmiştir. Önceden tedavi edilmiş ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda anti-PD-L1 immünoterapi atezolizumabın faz II POPLAR ve faz III OAK çalışmaları, dosetaksele kıyasla sağkalımda önemli gelişmeler göstermiştir. Daha uzun takip, atezolizumabın devam eden yararının değerlendirilmesine izin vermektedir.

KHDAK'lı hastalarda atezolizumab ve dosetaksel ile tutarlı bir sağkalım yararı

Yapılan bu çalışmada, her iki denemeden nihai genel sağkalım ve güvenlik bulgularını bildirmektedir. Araştırmacılar POPLAR’ın randomize 287 (atezolizumab, 144; dosetaksel, 143) ve OAK ‘ın randomize 1225 (atezolizumab, 613; dosetaksel, 612) hastadan oluştuğunu bildirmişlerdir. Çalışmalarda hastalar her 3 haftada bir atezolizumab (1200 mg sabit doz) veya dosetaksel (75 mg / m2) almış olmakla birlikte etkinlik ve güvenlilik sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmacılar POPLAR ve OAK'de atezolizumab alan hastalarda dosetaksele kıyasla daha uzun OS gözlendiğini bildirmişlerdir. POPLAR'da dört yıllık OS oranlarının atezolizumab ve dosetaksel için sırasıyla %14,8 ve %8,1 ve OAK'ta %15,5 ve %8,7 olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar atezolizumabın, tüm PD-L1 ekspresyon ve histoloji gruplarında dosetaksel ile karşılaştırıldığında daha iyi OS yararına sahip olduğunu belirtmişlerdir. Dosetaksel kollarında 4 yıllık hayatta kalanların çoğunun daha sonra immünoterapi aldığı bildirilmiştir. Araştırmacılar 4 yıllık hayatta kalanların çoğunda ECOG PS 0 ve şüphesiz histoloji olmakla birlikte yaklaşık yarısının yanıt verenler olduğunu belirtmişlerdir. POPLAR ve OAK'de 4 yıllık hayatta kalanların sırasıyla %27 ve %16'sında tedaviyle ilişkili Derece 3/4 advers olaylar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Uzun süreli takip, PD-L1 ekspresyonu, histoloji veya sonraki immünoterapiden bağımsız olarak daha önce tedavi edilmiş KHDAK'lı hastalarda atezolizumab ve dosetaksel ile tutarlı bir sağkalım yararı olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar atezolizumabın yeni güvenlik sinyallerinin olmadığını ve güvenlik profilinin önceki çalışmalara benzerlik gösterdiğini belirtmişlerdir.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için KÜB'ün 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz​​.

Medikaynak Referanslar

Mazieres J, Rittmeyer A, Gadgeel S, Hida T, Gandara DR, Cortinovis DL, Barlesi F, Yu W, Matheny C, Ballinger M, Park K, Atezolizumab vs Docetaxel in Pretreated Patients with Non Small Cell Lung Cancer: Final Results From the Randomized Phase II POPLAR and Phase III OAK Clinical Trials, Journal of Thoracic Oncology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2020.09.022.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler