Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Ki67 ve Sağkalım İlişkisi

Erken evre luminal meme kanserinde Ki67 ile sağkalım arasındaki ters ilişki yapılan çalışma ile onaylandı
16 Ekim 2017

Ki67, erken evre meme kanserinde rutin olarak taranmakta olan prognostik bir belirteç olsa da, gerçek faydası üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Ki67 için standart kesme (cut-off) değerleri evrensel olarak kabul edilmemiştir ve biyopsi yöntemine (ince iğne biyopsi ile cerrahi örnek biyopsisi) bağlı olarak farklı değerler kullanılabilir. Bu sebeple yapılan yeni bir çalışmanın amacı, Ki67'nin prognostik önemini değerlendirmek ve en doğru prognostik kesme değerini belirlemekti.

2005 ile 2011 yılları arasında meme cerrahisi uygulanan luminal tümörlü hastalardan alınan 495 doku örneği, Barselona'nın Sant de Pere bölgesindeki Hospital de la Santa Creu Hastanesi Patoloji Bölümü'nden toplandı. Evre IV, HER2 pozitif tümörler veya üçlü negatif meme karsinomu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tümör derecelendirmesi ve ki67 oranı dahil olmak üzere patoloji verileri retrospektif olarak klinik kayıtlardan elde edildi. Tüm vakalarda ki67 yüzdesi ince iğne biyopsilerinde değerlendirildi.

Çok değişkenli analizde, sürekli bir değişken olan Ki67, kötü genel sağkalım (OS) ve kansere özgü sağkalım (CSS) ile ilişkiliydi (OS p = 0.0001, HR 1.037, CI 1.014-1.059; CSS p = 0.0001, İK 1.063, CI 1.031-1.096) (Cox regresyon modeli). CSS, KI67 kesme noktası>% 14 ile ilişkili olduğunda zayıftı (p = 0.013, İK 14.85; CI 1.074-120.53) (Cox regresyon modeli). Hastalıksız sağkalım (DFS) ise Ki67 ile ilişkili bulunmadı. Bu çalışmadaki analizde elde edilen verilere göre luminal meme karsinomunun prognozu, Ki67'yi sürekli bir değişken ve % 14'lük standart bir kesme değeri kullanarak tahmin edilebilir. Ki67'yi belirlemek için kullanılan örnek tipi hakkında bilgi patolojik rapora kaydedilmelidir.

Referanslar

Gallardo A et al. Inverse relationship between Ki67 and survival in early luminal breast cancer: confirmation in a multivariate analysis. Breast Cancer Res Treat. 2017 Sep 1. doi: 10.1007/s10549-017-4486-z. [Epub ahead of print]

BENZER İÇERİKLER