Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaklaşık 20.000 kişide yapılan gözlemsel bir çalışma, daha fazla kırmızı ve işlenmiş et alımının daha kötü kalp fonksiyonu ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Araştırma, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) çevrimiçi bir bilimsel kongresi olan ESC Preventive Cardiology 2021'de sunulmuştur. İngiltere, Queen Mary Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Dr. Zahra Raisi-Estabragh, önceki çalışmaların, daha fazla kırmızı et tüketimi ile artmış kalp krizi veya kalp hastalığından ölme riski arasında bağlantılar olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Raisi-Estabragh, ilk kez, et tüketimi ile kalp sağlığının görüntüleme ölçümleri arasındaki ilişkileri incelediklerini, bunun daha önce gözlenen kardiyovasküler hastalıklarla bağlantıların altında yatan mekanizmaları anlamalarına yardımcı olabileceğini ifade etmiştir.

Çalışmanın, Birleşik Krallık Biobank'tan 19.408 katılımcıyı içerdiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, kendileri tarafından bildirilen kırmızı ve işlenmiş et alımının kalp anatomisi ve işlevi ile ilişkilerini incelemiş olmakla birlikte üç tür kalp ölçümünü analiz etmişlerdir. Bu ölçümlerden ilki, ventrikül hacmi ve ventriküllerin pompalama fonksiyonunun ölçümleri gibi klinik uygulamada kullanılan kalp fonksiyonunun kardiyovasküler manyetik rezonans (CMR) değerlendirmeleri, ikincisinin, kalp görüntülerinden şekil ve doku gibi ayrıntılı bilgileri çıkarmak için araştırmada kullanılan yeni CMR radyomikleri ve üçüncüsünün, kan damarlarının esnekliği olduğu bildirilmiştir. Analiz, obezitenin bir ölçüsü olarak yaş, cinsiyet, yoksunluk, eğitim, sigara, alkol, egzersiz, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi ilişkiyi etkileyebilecek diğer faktörler için ayarlanmıştır. Araştırmacılar, incelenen tüm ölçümlerde daha fazla kırmızı ve işlenmiş et alımının, kalp sağlığının daha kötü görüntüleme ölçümleriyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Spesifik olarak, daha yüksek et tüketen bireylerin daha küçük ventrikülleri, daha zayıf kalp fonksiyonları ve daha sert arterleri olduğu gözlemlenmiş ve tüm bunların daha kötü kalp-damar sağlığının belirteçleri olduğu bildirilmiştir.

Kalp görüntüleme ölçümleri ile yağlı balık alımı arasındaki ilişkiler

Karşılaştırma olarak araştırmacılar, daha önce daha iyi kalp sağlığı ile bağlantılı olan, kalp görüntüleme ölçümleri ile yağlı balık alımı arasındaki ilişkileri de test ettmişler ve yağlı balık tüketim miktarı arttıkça, kalp fonksiyonunun iyileştiğini ve arterlerin daha gergin olduğunu bulmuşlardır. Dr. Raisi-Estabragh, bulguların, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini kalp hastalığı ile ilişkilendiren önceki gözlemleri desteklediğini ve kalp, damar yapısı ve işlevi ile bağlantılara dair benzersiz bilgiler sağladığını belirtmiştir. Kalp sağlığı ve et alımının görüntüleme ölçümleri arasındaki ilişkiler, yalnızca kısmen yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite ile açıklanmıştır. Dr. Raisi-Estabragh, bu faktörlerin et ve kalp hastalığı arasında gözlemlenen ilişkinin nedeni olabileceğinin öne sürüldüğünü ifade etmiştir. Örneğin, daha fazla kırmızı et alımının yüksek kan kolesterolüne yol açması ve bunun da kalp hastalığına neden olması mümkün görünmektedir. Dr. Raisi-Estabragh çalışmalarının, bu dört faktörün et alımı ile kalp sağlığı arasındaki bağlantılarda rol oynadığını, ancak bunların tam hikaye olmadığını öne sürdüğünü ifade etmiş ve çalışmanın alternatif mekanizmalara bakmadığını belirtmiştir. Ancak Dr. Raisi-Estabragh, kırmızı etin bağırsak mikrobiyomunu değiştirdiğine ve kanda daha yüksek seviyelerde bazı metabolitlere yol açtığına ve bunun da daha yüksek kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğuna dair bazı kanıtların var olduğuna dikkat çekmiştir. Son olarak Dr. Raisi-Estabragh, bunun gözlemsel bir çalışma olduğunu ve nedenselliğin varsayılmadığını, ancak genel olarak, kalp sağlığı nedenleriyle kırmızı ve işlenmiş et alımını sınırlamanın mantıklı göründüğünü sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

European Society of Cardiology, Study strengthens links between red meat and heart disease, ScienceDaily, 15 April 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler