Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sağlıklı gönüllülerle yapılan bir çalışmada, Ulusal Sağlık Enstitüleri araştırmacıları piyanoda yeni bir parça çalmak gibi yeni bir tecrübe edinirken beyin aktivitesi dalgalanmalarını haritalandırmışlardır ve pratik yaparken kısa aralar vermenin öğrenmedeki önemini keşfetmişlerdir. Araştırmacılara göre, dinlenme sırasında gönüllülerin beyinleri bir kodu yazarken görülen daha hızlı aktivite versiyonlarını hızla ve tekrar tekrar yeniden tekrarlamaktadır. Bir gönüllü aktiviteyi tekrar tekrar zihninde ne kadar fazla tekrarlarsa, sonraki uygulama seansları sırasında o denli iyi performans göstermişlerdir, bu durum dinlenmenin hafızayı güçlendirdiğini göstermektedir.

Çalışma bulgularına göre, uyanık bir dinlenme yeni bir beceri öğrenirken pratik yapmak kadar önemlidir. Bu dönemde pratik sırasında edindiğimiz anılar beyinde pekiştirilmektedir. Nöral tekrarın rolünü anlamak yeni tecrübeleri nasıl öğrendiğimiz konusunda bir fikir edinmek ve inme gibi nörolojik hasarların ardından kaybolan becerilerin yeniden kazanılması konusunda yardımcı olabilir.

Bu çalışmada, sağ elini kullanan sağlıklı 33 gönüllünün sol elleri ile beş rakamlı test kodunu yazmayı öğrenirken beyin dalgalarını kaydetmek için, manyetoensefalografi olarak adlandırılan, yüksek düzeyde hassas bir tarama tekniğini kullanılmıştır. Deneğe ekranda "41234" kodu gösterildiğinde bir deney başlamıştır ve 10 saniye boyunca olabildiğince çok yazmaları ve daha sonra 10 saniye ara vermeleri istenmiştir. Deneklerden toplam 35 kez bu uygulama ve dinlenme seanslarını tekrarlamalarını istenmiştir.

İlk birkaç deneme sırasında, deneklerin kodu doğru yazma hızı dramatik şekilde artmış ve daha sonra 11. döngüde seviye atlamıştır. Çalışma bulgularına göre, bu kazanımların çoğu, denekler yazarken değil, kısa istirahatler sırasında edinilmiştir. Dahası, kazanımlar gece uykusundan sonra yapılanlara kıyasla daha fazlaydı ve beta ritimler olarak adlandırılan beyin dalgalarının boyutunda azalmayla ilişkiliydi.

Uyanık dinlenme sırasında hafıza güçlendirmenin arkasındaki mekanizmaları araştırdığımız bu çalışmada, hafızanın çeşitli formları nöral aktivitenin tekrarlanmasına bağlı gözükmektedir, bu nedenle prosedürel beceri öğrenirken için bu fikri test ettiğimizde, ekibin test kodundaki her rakamı yazmakla ilişkili beyin dalgası aktivitesini deşifre etmesini sağlayan bir bilgisayar programından faydalanılmıştır. Program ile ortaya koyulduğu üzere, dinlenme dönemlerinde gözlenen beyin aktivitesi rakamların yazımı sırasında gözlenen beyin aktivitesinin yaklaşık 20 misli daha hızlıydı. İşin ilginç tarafı, istirahat sırasında zihinde yeniden tekrarlama sıklığı hafıza güçlenmesini öngörmektedir. Başka bir deyişle, zihninde pratiği yeniden tekrarlama sıklığı ne kadar fazla ise her bir denemede performans o denli yüksek sıçramalar yapmıştır.

Yeni bir beceriyi öğrenme eğrisinin ilk kısımlarında, uyanık dinlenme sırasında zihinde yeniden tekrarlama becerinin pekiştirilmesini ve böylece daha hızlı öğrenilmesini sağlamıştır. Buna göre, uyanık dinlenme sırasında beyin yeni bir tecrübe edinmek için gerekli belleği bir araya getirmektedir. Çalışmada keşfedildiği üzere, zihinde yeniden tekrarlama genellikle beynin sensorimotor bölgelerinde gerçekleşmiş, hipokampus ve entorinal korteks bölgelerinde de aktivite görülmüştür.

Sonuç olarak, bu çalışma bulgularına göre, uyanık dinlenme sırasında zihinde tekrarlamak yeni becerileri daha hızlı edinmek konusunda kişilere yardımcı olabilir ve inme ve felç rehabilitasyonunu desteklemek için yardımcı olabilir.

Medikaynak Referanslar

Taking short breaks may help our brains learn new skills: Scientists discover that the resting brain repeatedly replays compressed memories of what was just practiced (2021). Available at: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210608154506.htm (Accessed: 16 July 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler