Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ev spirometresi, COVID-19 salgını sırasında kistik fibrozis hastaları arasında giderek daha fazla kullanılmakla birlikte yapılan yeni araştırmalar, ev cihazlarının makul derecede iyi performans gösterdiğini öne sürmüştür. Bilim insanları birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV1) değerlerinin, aynı hastada yakın bir zaman noktasında gerçekleştirilen klinik spirometrede görülen değerlerden biraz daha düşük olduğunu, ancak prosedürün FEV1'deki düşüşleri güvenilir bir şekilde topladığını ve potansiyel olarak hastaların ve klinisyenlerin alevlenmeleri erken fark etmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Kistik Fibrozis Vakfı'nın Terapötik Geliştirme Ağı Koordinasyon Merkezi'nde biyoistatistik uzmanı olan MS Alexander Paynter, sanal Kuzey Amerika Kistik Fibroz Konferansı'ndaki bir konuşma sırasında ev tipi spirometrenin, 2019'da yavaş yavaş kistik fibroz araştırmasına doğru ilerleyen bir tür merak olduğunu ve daha sonra 2020'de birdenbire birçok durumda klinik izleme ve araştırmaya devam etmenin tek yolu olarak ön plana çıktığını ve merkezi olduğunu belirtmiştir. Paynter ve meslektaşları, evde spirometrenin klinik spirometre ile ne kadar yakından eşleştiğini daha iyi belirlemek için, 14 kistik fibrozis merkezinde 14 yaş ve üzeri 267 kistik fibrozis hastasını içeren eICE çalışmasının verilerini analiz ettiklerini bildirmişlerdir. Katılımcılar alevlenmelerini tespit etmek için erken müdahale olarak evde spirometre kullanmak veya her 3 ayda bir kliniği ziyaret ederek olağan klinik bakıma devam etmek üzere randomize edilmişlerdir. Veri seti, tam yıllık takip verileriyle birlikte haftada iki kez ev spirometre değerlerini içermektedir. Araştırmacılar, ev spirometre verilerini, zamana en yakın klinik verilerle karşılaştırdıklarını ve 7 gün içinde karşılık gelen ev verileri olmayan klinik spirometre verilerinin atıldığını belirtmişlerdir. Çalışmada evde spirometrenin daha düşük değerler üreterek, ev ve klinik testleri arasında –2.01 mL'lik tahmini bir fark olduğu bildirilmiştir. Paynter, ev spirometresinde klinik spirometreye kıyasla aslında bir önyargı olduğunu ifade etmiştir.

Ev spirometrisi sırasında teletıp aracılığıyla koçluk

Araştırmacılar, ev spirometresindeki daha düşük değerlerin, kullanıcıların cihaz konusunda deneyimsiz olmaları ile açıklanabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmada beş klinik ziyareti tamamlayan 44 hasta arasında, başlangıçta –2.97, 3. ayda –1.66, 6. ayda –3.7, 9. ayda –0.86 ve 12. ayda –0.53'lük farklar gözlenmiştir. Paynter, zaman içinde iyileşme olmasına rağmen, bu önyargının tamamen çözüldüğüne dair çok fazla kanıt bulamadıklarını ifade etmiştir. Aslında, New York Üniversitesi Pediatrik Kistik Fibrozis Merkezi direktörü ve pediatri klinik profesörü Robert J. Giusti, klinik spirometre sırasında bir teknisyenin koçluk yapmasının daha olası bir açıklama olduğunu belirtmiştir. Çalışma hakkında yorum yapması istendiğinde Giusti, hastaların evde yaptıklarında, aynı çabayla yapmadıklarını, bu yüzden ev spirometresi sırasında teletıp aracılığıyla koçluk yapmanın bu farkı ortadan kaldıracağını düşündüğünü belirtmiştir. Araştırmacılar, değişikliğe dayalı uç noktaların klinik ve evde spirometre arasında benzer olduğunu bulmuşlardır. Taban çizgisine kıyasla, ikisi zaman içinde benzer düşüşler göstermiştir. Ev spirometresi ile ilişkili daha büyük güven aralıklarını ve standart sapma değerlerini not eden Paynter, klinik ve ev gözlemlerinin birbirlerini oldukça iyi izleme eğiliminde olduğunu ifade etmiştir. Paynter, öte yandan negatif bir etken olarak değişkenliğin ev cihazlarında çok daha büyük olduğunu da belirtmiştir. Araştırmacılar hastaların evde izlemeyi benimsemeye devam ettikçe, bu tür bir yaklaşımının, COVID-19 salgını geçtikten sonra bile faydalı olabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca doktorların, ev spirometrisi ile birlikte sık teletıp ziyaretleri yoluyla hastaları takip edebileceğini ve onların bakım ve tedavilerine odaklanmalarını sağlayabileceklerini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Jim Kling, Home Spirometry Improved Monitoring of Cystic Fibrosis Patients During COVID-19 Pandemic, Medscape, Nov 06, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler