Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışmaya göre, tedavileri sırasında klinik çalışmalara katılma olasılığı en yüksek olan kanser hastaları arasında beyaz olmayanlar, daha yüksek gelire sahip olanlar ve daha genç olanlar yer almaktadır. Columbia'daki Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı araştırma profesörü olan çalışma yazarı Dr. Lincoln Sheets, "Bu çalışma, kanser klinik araştırmalarına kimlerin katıldığını anlamamızı sağlıyor" demiştir.

Klinik çalışmalarda, insanlar yeni ilaçların veya tıbbi cihazların veya onaylanmış ilaçların yeni kullanımlarının test edilmesine yardımcı olurlar. Bu çalışma için Sheets ve ekibi, ABD'li yetişkinlerden sağlık bilgilerini toplayan yıllık yapılan bir telefon anketinden elde edilen verileri analiz etmiştir. Kanser tedavisinin bir parçası olarak bir klinik araştırmaya katılıp katılmadıkları sorulan 20.000'den fazla katılımcının %6.5'i evet demiştir. Buna Hispanik katılımcıların %11'i, Siyahi katılımcıların %8'inden biraz fazlası ve beyaz katılımcıların %6'sı dahildir. Araştırmacılar ayrıca, genç olan ve hane geliri yıllık ortalama 50.000 doları aşan anket katılımcılarının klinik çalışmalara dahil olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Bir üniversite haber bülteninde Sheets, diğer demografik faktörleri kontrol ederken beyaz kanser hastalarına kıyasla beyaz olmayan insanların kanser klinik çalışmalarına katılma olasılığının daha yüksek olduğunu bulduklarını belirtmiştir. Sheets, bulguların, kanser klinik çalışmalarında farklılıkların bulunduğunu doğrulamaya yardımcı olduğunu ve sistemin mevcut haliyle eksiklikleri gösterdiğini söylemiştir.

"Katılımın önündeki finansal engelleri azaltmalı, kanser klinik araştırmalarının lojistik erişilebilirliğini iyileştirmeli ve komorbiditesi olan hastaların dahil edilmesi üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeliyiz" diye eklemiştir. Sheets, ulaşım, çocuk bakımı ve sağlık sigortasına erişimin iyileştirilmesinin katılımın önündeki bazı engelleri kaldıracağını da söylemiştir. Bulgular yakın zamanda Contemporary Clinical Trials Communications dergisinde yayınlanmıştır.

Medikaynak Referanslar

Who's Most Likely to Join a Clinical Trial? - Drugs.com MedNews May 21

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler