Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nötropeni, hematopoietik hücre nakli (HCT) öncesinde sitotoksik kemoterapi ve / veya şartlandırma kemoterapisi alan kanser hastalarında sık görülen bir komplikasyondur. 500 hücre / mm3'ten daha düşük bir mutlak nötrofil sayısı (ANC) nötropeni olarak adlandırılır ve 100 hücre / mm3'den daha düşük bir ANC olduğu durumlarda derin nötropeni olarak tanımlanır. Ateş sıklıkla sitotoksik veya şartlandırıcı kemoterapi alan ve düşük ANC olan bir kanser hastasındaki tek enfeksiyon belirtisidir. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı, ateşi 1 saatlik bir süre boyunca ağızdan 38.0C / 38.3C veya daha yüksek bir sıcaklık olarak tanımlar. Nötrofil sayısı azaldıkça enfeksiyon riski artar. Kanser terapötik tekniklerindeki değişiklikler bu temel kavramı değiştirmemiştir. Nötropenili hastalar enflamatuar bir cevap veremez ve bu nedenle tipik enfeksiyon belirtileri veya semptomları görülmez. Klinik bağlamda ateş, dikkatli bir değerlendirme ve yönetim gerektirir. Ateş ve enfeksiyon riski, her ikisi de nötropeninin derinliğini ve süresini etkileyen altta yatan malignitenin yanı sıra uygulanan kemoterapötik ajanın tipiyle ilişkilidir.

Ateş ve Nötropeni Açısından En Yüksek Risk Grubu

Hematolojik malignite veya HCT olan nötropenik bir hastada ateş durumu karşısındaki yaklaşım, sonraki süreçte adım adım değerlendirme ve bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar için ampirik veya yönlendirilmiş tedaviler ile nötropeninin derinliğini ve süresini dikkate almalıdır. Merkeze özgü algoritmaların kullanılması, bu hasta popülasyonunda uygun yükselme veya yükselme azaltma stratejilerine yardımcı olabilir. Büyüyen antimikrobiyal direnç çağında, tanı testlerine veya klinik iyileşmeye dayanan hasta sayısını azaltma stratejileri yararlı olabilir. Nötropenili hastalarda ateş, özellikle akut miyelojenöz lösemili ve hematopoietik hücre nakli geçiren hastalarda artmış mortalite ile bağlantılıdır. Bakteriyel ve fungal etiyolojilere odaklanan spesifik enfeksiyonlar için değerlendirme, klinik işaret / semptomlara ve nötropeninin süresine dayanmalıdır. Mikrobiyoloji ve radyografik tanı testleri, enfeksiyöz ateş ve nötropeni etiyolojileri için değerlendirme yaparken faydalı olabilir. Merkez tabanlı bir algoritma, ateş ve nötropenili hastalarda ampirik antimikrobiyal tedavinin başlatılmasına ve azaltılmasına rehberlik edebilir.

Medikaynak Referanslar

Satyanarayana G. Work-up for Fever During Neutropenia for Both the Stem Cell Transplant Recipient and the Hematologic Malignancy Patient. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(2):381–397. doi:10.1016/j.idc.2019.02.003

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler