Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kolorektal kanser (CRC), dünya çapında en yaygın kanserlerden birisi olmakla birlikte CRC, kansere bağlı ölüm açısından en yüksek türü arasındadır. Yapılan araştırmalar en ölümcül gastrointestinal kanser malignitesi olarak, geç evre CRC için öngörülen 5 yıllık ölüm oranının >%70 olduğunu göstermiştir. CRC hastalarına yönelik tedaviler arasında ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi yer almakla birlikte radikal cerrahi ve adjuvan kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi evre III-IV hastalıkta bile klinik bir yanıt verebilir. Ne yazık ki, kılavuz tedavilere yanıt oranı beklentinin altında kalmaktadır ve hastaların çoğunda nüks ve kemo-direnç gözlenmektedir.

Hassas tıp çağında araştırmacılar, CRC hastaları için özel tedaviler bulmanın, yeni teknolojiler geliştirmenin çok önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Geçtiğimiz on yılda, gen sekanslama teknolojisinde kaydedilen ilerleme, özellikle de yeni nesil sekanslamanın (NGS) ortaya çıkışı ve hedefe yönelik terapötiklerin geliştirilmesi, hassas tıbbın sınırlarını zorlamaktadır. Ancak son çalışmalar, hastaları %70'inden fazlasının kişiselleştirilmiş tedavi açısından gen dizileme sonuçlarından yararlanamadığını göstermiştir. Araştırmacılar klinik olarak doğrulanmış kanserle ilişkili mutasyonların küçük bir kısmı için bile, eşleşen hedefli tedavilerin hala çoğunlukla geçici ve kısmi olduğunu belirtmişlerdir. Kanser sistemlerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği, gen dizilemesinin daha geniş başarısını engellemiştir. Bu nedenle araştırmacılar, hastaların yeni tedavilere verdiği tepkileri güvenilir bir şekilde test edebilen ve tahmin edebilen in vitro platformlar geliştirmenin önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Uzun bir süredir bilim insanları, birincil tümörleri insan vücudunun dışında yaymak ve incelemek için yöntemler geliştirme görevini üstlenmişlerdir. Hasta tümör dokularının geleneksel oluşturulmuş hücre dizileri bu bağlamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tersine, geleneksel tümör hücre dizileri veya birincil hücre kültürleri ile fonksiyonel ilaç testi, klonlama önyargısı ile ilişkili olmakla birlikte tümör hücresi heterojenliğinin kaybı, ilaç etkinliği ve ilaç direncinin araştırılmasında önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Hastadan türetilen organoidler (PDO) ve koşullu olarak yeniden programlanmış (CR) hücre kültürü gibi in vitro hasta tümör modelleri, çeviri araştırmaları ve klinik öncesi ilaç testleri için önemlidir.

Kolorektal kanser için kişiselleştirilmiş bir ilaç duyarlılığı testi

Yapılan bu çalışmada, optimize edilmiş bir CR yöntemi olan i-CR teknolojisi ile izole edilmiş hastadan türetilmiş primer tümör hücrelerini kullanılarak, geç evre, potansiyel olarak operabl kolorektal kanser için kişiselleştirilmiş bir ilaç duyarlılığı testi sunulmaktadır. Araştırmacılar CRC kemoterapisine rehberlik etmek için i-CR platformunu kullanmanın klinik fizibilitesini araştırdıklarını ve in vitro ilaç duyarlılığı ile hasta klinik yanıtı arasındaki ilişkiyi kurduklarını belirtmişlerdir. Çalışmada, birincil CRC tümör hücreleri izole edilmiş ve i-CR teknolojisi ile kültürlendiği bildirilmiştir. Ayrıca çalışmada NGS gerçekleştirilip, i-CR hücrelerinin WES ve CNV sonuçları orijinal hasta tümör numuneleriyle karşılaştırılmıştır. CRC için kılavuz kemoterapi ilaçları ile in vitro ilaç taramaları yapılmış olup in vivo ilaç tepkisi, eşleştirilmiş PDX fare modelleri ile incelenmiştir. Araştırmacılar bir çift kör ko-klinik kohort çalışması gerçekleştirildiğini ve kayıtlı hastaların klinik sonuçlarının i-CR sonuçlarıyla karşılaştırıldığını belirtmişlerdir.

i-CR platformu, klonal heterojenliği ve genetik özellikleri koruyarak bireysel hasta tümörlerini etkili bir şekilde temsil eden birincil kolorektal tümör hücrelerini hızla yaymak için kullanılabilmektedir. Çalışmada i-CR hücreleri ile kemoterapi ilaç taramaları, PDX modelleriyle karşılaştırılabilir olmakla birlikte daha da önemlisi, i-CR sonuçları, kayıtlı CRC hastalarının klinik sonuçlarına yüksek uyum göstermiştir. Araştırmacılar i-CR platformunun, terapötik rejimleri klinik öncesi olarak test ve optimize etmenin, kanser hücresi biyolojisini inceleme ve yeni hedeflenen terapötikleri etkili bir kişiselleştirilmiş tıp bakış açısından belirlemek için tümörün yeniden ortaya çıkışını modelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Li Y, Guo D, Zhang Y, Wang L, Sun T, Li Z, Zhang X, Wang S, Chen Y, Wu A. Rapid screening for individualized chemotherapy optimization of colorectal cancer: A novel conditional reprogramming technology-based functional diagnostic assay. Transl Oncol. 2020 Nov 12;14(1):100935. doi: 10.1016/j.tranon.2020.100935. Epub ahead of print. PMID: 33190042.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler