Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kritik hastalığa sahip kişiler, bir çok farklı komorbidite riski olan oldukça heterojen bir popülasyondur. Yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) başvuran hastalar, mevcut risk tahmin skorlarına göre aynı tanı ve benzer risk profilleri ile tamamen farklı klinik gidişata ve sonuçlara sahiptir. Klinik kayıtlar, yaşamsal belirti ölçümleri, laboratuvar verileri ve görüntüleme verileri dahil olmak üzere, gittikçe artan miktarda elektronik sağlık kaydı verisi mevcut olmasına rağmen, hasta sonuçlarını daha iyi tahmin edebilmek için kompleks hastalık mekanizmalarının çözülmesi hedefine, kritik bakımda büyük ölçüde ulaşılamamıştır.

Tıbbi geçmiş ve komorbidite verileri, kritik bakımdaki hastalarda sağ kalımın öngörüleri ve özellikle bu modellerin klinik ve araştırma ortamlarında uygulanabilirliğini arttırma çabaları için çok önemlidir. İdeal bir karar destek sisteminin dinamik ve bilgilendirici olması gerekir.

YBÜ'ye kabul edilmeden önce eşlik eden hastalıklar ve tıbbi öykü gibi mevcut olan faktörlerin, gelecekteki komplikasyon riskini veya sağ kalım şansını etkilediği uzun zamandır bilinmektedir. Bununla birlikte, geniş sağlık kayıt verilerini içeren önceki makine öğrenme çalışmalarında bile bu faktörlere yeterince dikkat edilmemiştir.

Yapılan yeni bir çalışmada, büyük bir hasta kohortunda, yoğun bakım ünitesinde 30 günlük ve 90 günlük ölüm oranlarını öngören yenilikçi bir analiz yapıldı. Çalışmada ilk kez, yüksek derecede heterojen bir hasta popülasyonundan ayrıntılı tıbbi geçmiş verileri, YBÜ süresince ölçülen klinik parametrelere ilişkilendirildi. Veri seti, 10000'den fazla hasta için YBÜ’nün ilk 24 saatinde elde edilen laboratuvar verilerine ve diğer klinik parametrelere ek olarak, 230.000'den fazla kişi için YBÜ girişinden önce ki 10 yıllık ayrıntılı tıbbi öyküleri de içeriyordu.

Analize Komorbiditeler ve Tıbbi Geçmiş Dahil Ediliyor

Araştırmacılar, sadece yaş, cinsiyet ve hastaların önceki 10 yıllık hastalık geçmişini içeren basit ileri besleme bir sinir ağı modelinin, mortalite riskinin öngörülmesi için en sık kullanılan iki YBÜ risk puanına benzer şekilde sonuçlandığı, tıbbi geçmiş ve komorbiditelerinin yüksek frekans YBÜ verileriyle birlikte kullanılmasının her iki skordan da daha iyi sonuç verdiği sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, çalışmalarının YBÜ hastaları için mortalite tahmin modellerinde komorbiditeler ve tıbbi geçmişin dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguladığını belirttiler. Tahmin ve karar politikası önerileri için karar destek sistemlerinin klinik bağlamlarda uygulanmasından önce yorumlanabilirlik ve güvenilirliğin sağlanması gerektiğini aktardılar. Tahminler, sonuçlar ve otomatikleştirilmiş politika önerileri arasındaki nedensel bağlantıların, ayrıntılı komorbidite ve tıbbi geçmiş verilerinin araştırılması ile başlayarak daha fazla çalışılması gerektiğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

José Castela Forte, Iwan C C van der Horst. Comorbidities and medical history essential for mortality prediction in critically ill patients. The Lancet Vol 1 June 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler