Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Serviks kanseri günümüzde kadın hasta popülasyonu için ciddi bir sağlık sorunu olup erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Lokal ileri serviks kanseri cerrahi tedavisinde de değişik metodlar kullanılmıştır. Çin merkezli yapılan bir çalışma ile laparoskopik yöntemle uygulanan sinir koruyucu radikal histerektominin lokal ileri serviks kanseri tedavisindeki uygulanırlığı ve güvenilirliği test edildi.

Pekin merkezli PLA General Hospital, Obstetri ve Jinekoloji Departmanı’nda tedavi edilen toplam 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar evre Ib2 veya IIa2 serviks kanseri tanısıyla takip edilmekteydiler. Hastalar neoadjuvan kemoterapi uygulaması sonrasında tercih edilen cerrahi yönteme göre 2 kola randomize edildiler. Bir kolda laparoskopik sinir koruyucu radikal histerektomi uygulanan hastalar varken diğer kolda ise laparoskopik radikal histerektomi hastaları mevcuttu.

İki gruptaki hastalara uygulanan anket çalışması ile mesane fonksiyonu ve bağırsak fonksiyonu düzelme zamanı ile genel klinik bulguları ve cerrahi karakteristikleri kıyaslandı.

İki gruptaki hastalar incelendiği zaman yaş ya da cerrahi karakteristikler açısından bir fark olmadığı görüldü. Post operatif kataterizasyon süresi incelendiği zaman bu sürenin istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde (P < 0.001) laparoskopik sinir koruyucu radikal histerektomi grubunda daha kısa olduğu görülmekteydi. Bu hasta grubunda aynı zamanda mesane ve bağırsak fonksiyonlarının da daha çabuk normale döndüğü görüldü.

Bu çalışmanın sonucuna göre laporoskopik yöntemle yapılan radikal histerektomilerde sinir koruyucu yöntem ile hastalar açısından daha tercih edilebilir bir yöntem seçilmiş olabilir. Bu çalışmada operasyon sonrası kısa dönemdeki bulgular kıyaslanmış olup uzun dönemde sağ kalım üzerinde herhangi bir fark olup olmadığını incelemek için daha uzun süreli ve çok merkezli randomize klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Medikaynak Referanslar

  Zhongyu Liu et al. Clinical efficacy and safety of laparoscopic nerve-sparing radical hysterectomy for locally advanced cervical cancer. Int J Surg. 2015 Nov 26. pii: S1743-9191(15)01345

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler