Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Magnezyum gezegenimizde en yaygın bulunan sekizinci elementtir. Aynı zamanda omurgalılarda dördüncü en bol element ve ökaryotik hücrelerde potasyumu takip eden hücrede en yaygın ikinci elementtir. İnsan vücudunda ortalama 0,4g/kg (70 kg yetişkinde toplam 24 g) magnezyum vardır. Toplam vücut magnezyumunun yaklaşık %99'u kemik, kas ve bunları çevreleyen yumuşak dokuda lokalizedir; bunların %50-60'ı kemiklerde bulunur. Kemik dokusunda bulunan magnezyumun üçte biri, normal kan magnezyum seviyelerini korumak için düzenlenmiş bir rezervuar görevi görür. Kemiğin magnezyum içeriği yaşla birlikte azalır ve depolama fonksiyonunda bir azalmaya yol açar. Hücre dışı magnezyum, toplam vücut magnezyumunun %1'ini oluşturur ve çoğunlukla serum ve kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Serumdaki magnezyumun yüzde yetmişi iyonize, %20'si proteine bağlı ve %10'u fosfat, bikarbonat, sitrat ve sülfat gibi anyonlara bağlıdır.

Magnezyum Asetil Taurat'ın Vücuda Etkisi

Magnezyum, birçok hücresel fizyolojik fonksiyon ile ilişkisi nedeniyle vücut fonksiyonlarında büyük önem taşıyan bir unsurdur. Gıdaların magnezyum içeriği işlenmiş gıdalar nedeniyle yavaş yavaş azalmakta ve sağlıklı yaşam için magnezyum takviyesi giderek daha popüler hale gelmektedir. Bununla birlikte, çeşitli magnezyum preparatlarının biyoyararlanımı ile ilgili araştırma verileri çok sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, beş farklı magnezyum bileşiğinin (magnezyum sülfat, magnezyum oksit, magnezyum asetil taurat, magnezyum sitrat ve magnezyum malat) farklı dokulardaki biyoyararlanımını araştırmaktır.

Sprague Dawley sıçanlarına tek bir doz 400 mg/70 kg magnezyum verilmesinin ardından, zamana bağlı emilim, doku penetrasyonu ve hayvanların davranışları üzerindeki etkileri incelenerek biyoyararlanım değerlendirildi. Farmakokinetik olarak, eğri hesaplamasının altındaki alan magnezyum malatta en yüksek değerde görüldü. Magnezyum asetil tauratın eğri hesaplaması altında en yüksek ikinci alana sahip olduğu bulunmuştur.

Magnezyum asetil taurat hızla emildi, beyne kolayca geçebildi, beyindeki en yüksek doku konsantrasyonu seviyesine sahipti ve azalmış anksiyete göstergeleri ile ilişkili olduğu bulundu. Magnezyum malat seviyeleri serumda uzun süre yüksek kaldı. Yaygın olarak reçete edilen diyet takviyeleri magnezyum oksit ve magnezyum sitrat, kontrol grubuna kıyasla en düşük biyoyararlanıma sahiptir. Magnezyum malat ve asetil taurat bileşiklerinin biyoyararlanımını ve bunların spesifik dokulardaki ve davranışlar üzerindeki etkilerini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Medikaynak Referanslar

Uysal N, Kizildag S, Yuce Z, et al. Timeline (Bioavailability) of Magnesium Compounds in Hours: Which Magnesium Compound Works Best?. Biol Trace Elem Res. 2019;187(1):128–136. doi:10.1007/s12011-018-1351-9

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler