Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2017'de multipl skleroz (MS) için tanı kriterlerinde yapılan revizyonlar, klinik izole sendromu (CIS) olan bireylerde tanıyı doğrulamak için BOS’a spesifik oligoklonal bantların (OCB) ve mekanda yayılım (DIS) verisinin kullanılmasını sağlamıştır.

İngiliz araştırmacılar, bu değişikliğin, CIS'lı hastaların toplum temelli, gerçek hayattaki bir kohortuna retrospektif olarak uygulandığında, MS tanısına ulaşmakta olan etkisini inceleyen bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar, Ağustos 2010 ile Ocak 2015 arasında CIS tanısı alan ve en az 2 yıllık prospektif olarak toplanan longitudinal verilere sahip 232 hastanın kayıtlarını incelediler. Semptom başlangıcından 18 ay sonra manyetik rezonans görüntülemesi (MRG), sonraki 18 ay içinde takip MRG’si ve BOS incelemesi yapılan 102 hasta tespit ettiler. Bu kohortta, McDonald tanı kriterlerinin 2010 ve 2017 revizyonlarını retrospektif olarak uyguladılar. Klinik olarak kesin MS'e (CDMS) dönüşüm oranlarını da değerlendirdiler.

CIS tanılı 102 hastadan 71'i (% 70) kadındı ve semptom başlangıcındaki yaş ortalaması 36’ydı. CIS sunumu, 38 olguda 15’i optik nörit, 14’ü saf duyu, 7’si beyin sapı ve 2’si saf motor olmak üzere monosemptomatik ve 64 olguda polisemptomatikti. 75 (% 74) bireyde OCB pozitifti. Hiçbir hasta MS için 2010 tanı ölçütlerini yerine getirmeden önce hastalık modifiye edici tedavi (DMT) almadı.

Kesinlikten Ödün Vermeden Daha Hızlı Tanı

Ortalama 4,3 yıllık takip süresi sırasında 83 (% 81) kişi MS tanısı için 2010 kriterlerini ve 88 (% 86) kişi 2017 kriterlerini karşıladı. Ortalama tanı süresi sırasıyla 9,3 ay ve 6,8 aydı. BOS temel alınarak 2017 tanı ölçütlerini karşılayan 24 hastanın 16'sı (% 67) CDMS geliştirdi (ortalama takip süresi 4,2 yıl). Buna karşılık, zaman içinde yayılımın radyolojik kanıtlarına dayanarak 2017 kriterlerini yerine getiren 16 kişiden sadece 3'ü (% 19) CDMS geliştirdi (ortalama takip süresi 4,0 yıl). Bununla birlikte, 5’i tanı sonrası DMT almıştı. MS tanısı için radyolojik ve BOS doğrulamasından sonra CDMS'ye ulaşmak için sağ kalım dağılımında fark yoktu.

Araştırmacılar elde ettikleri verilerin, tanısal özgüllükten ödün vermeden tanıyı hızlandırmayı amaçlayan 2017 revizyonları için öncülüğü desteklediğini belirttiler. BOS'un tanı doğrulamasının, takip eden CDMS için öngörücü değerinin en az radyolojik yayılma ile eşdeğer olduğunu bulduklarını aktardılar. 2017 McDonald revizyonlarına göre MS tanısını doğrulamak için BOS incelemesinin kullanılmasının, mevcut tanı koyma doğruluğu standartlarından ödün vermeden gerçek dünya ortamında tanıyı hızlandırdığının altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Beesley et al. Impact of the 2017 revisions to McDonald criteria on the diagnosis of multiple sclerosis, Multiple Sclerosis Journal 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler