Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri hastaları ve meme kanserinden kurtulan kişiler, tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavilerin sık kullanıcılarıdır ve kanser merkezlerinde resmi bütünleştirici onkoloji programlarının sayısı artmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler genellikle geleneksel tıbbi bakımın parçası olmayan herhangi bir tıbbi sistem, uygulama veya ürün olarak tanımlanır. Diğer ilgili tanımlar geleneksel tıbbın yanında tamamlayıcı olarak kullanılan tedavileri içeren 'tamamlayıcı tıp'; geleneksel tıp yerine kullanılan tedavileri içeren 'alternatif tıp'; ve kanıta dayalı tamamlayıcı uygulamalarla geleneksel bakımın eşgüdümlü kullanımını içeren 'bütünleştirici tıp' olarak sıralanabilir.

Bütünleştirici onkoloji, tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavilerin geleneksel onkoloji bakımı ile iş birliği içinde kullanımını ifade eder. Onkolojide bireyler, iyilik halini artırmak, yaşam kalitesini (QoL) düzeltmek ve hastalık semptomları ile geleneksel tedavilerin yan etkilerinin giderilmesi amacıyla tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavilere başvurmaktadır. Bununla birlikte, onkoloji alanında tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavileri destekleyen kanıtlar sınırlıdır.

Kasım 2014'te, Bütünleştirici Onkoloji Derneği (SIO), hem klinisyenleri hem de hastaları meme kanseri tedavisi sırasında bütünleştirici tedavilerin kullanımı hakkında bilgilendirmek amacıyla klinik uygulama kılavuzu yayınlamıştır. 2014 klinik uygulama kılavuzu 1990 ve 2013 yılları arasında yayınlanan ve belirli klinik koşullara (örn., anksiyete/stres, yorgunluk) yönelik yürütülmüş randomize klinik çalışmaların sistematik olarak incelenmesi ile oluşturulmuştur.

Bu derleme, Aralık 2015'e kadar yayınlanan randomize kontrollü çalışmaların sistematik olarak gözden geçirilmesi ile bu klinik uygulama kılavuzunun güncellenme çalışmasıdır. Bu derleme bütünleştirici tedavilerin ayrıntılı tanımını, klinik sonlanımlarını ve uygun tedavilerin klinik uygulama ile bütünleştirilme önerilerini sunmaktadır.

Anksiyete/stresi azaltmak, depresyon ve duygudurum bozukluklarını düzeltmek için bütünleştirici tedavilerin kullanımı

Meditasyon (Öneri düzeyi A)

Anksiyete/stresi azaltmak için radyasyon tedavisi de dahil olmak üzere meme kanseri hastalarında kaygıyı azaltmak için meditasyon önerilir. Bu öneri 2009 ve 2013 yılları arasında tamamlanan ve anksiyete semptomlarını azaltmak için meditasyonu kullanan beş randomize kontrollü çalışmaya (RKÇ) dayanmaktadır.

Depresyon ve duygudurum bozukluklarında yardımcı olması açısından meditasyon önerilir. Bu öneri 2009 ile 2015 yılları arasında yürütülmüş 10 RKÇ sonuçlarına dayanmaktadır.

Müzik terapisi (Öneri düzeyi B)

Anksiyete/stresi azaltmak için müzik terapisi önerisi beş RKÇ sonuçlarına dayanmaktadır ve radyasyon tedavisi, kemoterapi seansları ve ameliyat sonrası anksiyeteyi azaltmak için pasif müzik terapisi önerilir.

Pasif müzik tedavisi yeni tanı konulmuş meme kanseri hastalarında depresyon/ duygudurum bozukluklarının düzeltilmesinde önerilir. Bu öneri 4 RKÇ sonuçlarına dayanmaktadır.

Yoga (Öneri düzeyi B)

Anksiyete/stresi azaltmak için yoga önerilir (Sınıf B). Bu öneri, 2007 ve 2014 yılları arasında tamamlanan dokuz RKÇ sonucuna dayanmaktadır.

Depresyon ve duygudurum bozukluklarında yardımcı olması açısından da yoga önerilir. Bu öneri 2006 ile 2015 yılları arasında yürütülmüş 15 RKÇ sonuçlarına dayanmaktadır.

Gevşeme (Öneri düzeyi A) ve Masaj (Öneri düzeyi B)

Depresyon ve duygudurum bozukluklarında yardımcı olması açısından gevşeme ve masaj terapileri önerilmektedir.

Yaşam kalitesi ve fiziksel işlevsellik açısından bütünleştirici tedavilerin kullanımı

Meditasyon (Öneri düzeyi A)

Meme kanseri hastalarında yaşam kalitesini iyileştirmek için meditasyon önerilmektedir. Bu öneri, 2009 ve 2013 yılları arasında tamamlanan ve bu endikasyon için meditasyondan faydalanan yedi RKÇ'ye dayanmaktadır. Yedi araştırmanın dördünde yaşam kalitesi primer sonlanımdır.

Yoga (Öneri düzeyi B)

Meme kanseri hastalarında yaşam kalitesini iyileştirmek için yoga önerilir. Bu öneri, çeşitli yoga programlarını test eden 2006 ve 2015 yılları arasında tamamlanan 12 RKÇ'ye dayanmaktadır. 12 çalışmanın altısında yaşam kalitesi primer sonlanımdır.

Yüksek düzeyde kanıtlar, meme kanseri hastaları arasında anksiyete, stres, depresyon ve duygu durum bozuklukları dahil olmak üzere yaygın zihinsel sağlık sorunlarını ele almak için yoga, meditasyon, gevşeme teknikleri ve pasif müzik terapisi gibi zihin-beden uygulamalarının rutin kullanımını desteklemektedir. Ek olarak, meditasyonun yaşam kalitesini ve fiziksel işleyişi iyileştirdiği ve yoganın yaşam kalitesini ve yorgunluğu iyileştirdiği bulunmuştur.

Birçok standart tedavide olduğu gibi, bütünleştirici yaklaşımların semptom yönetimi üzerindeki etkisi oldukça bireyseldir. Bu nedenle, hasta merkezli bir değerlendirme yaklaşımına ihtiyaç duyulabilir ve tavsiyelerin derecesi ve hasta tercihleri dikkate alınarak gerektiğinde değiştirilebilir.

Medikaynak Referanslar

Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and following breast cancer treatment. CA Cancer J Clin. 2017 May 06; 67(3): 194–232. doi:10.3322/caac.21397.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler