Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Geçmişte yapılan araştırmalarda, D vitamininin kanser tedavisinde faydalı olabileceği öne sürülmüştür. Bazı çalışmalar, D vitamininin aktif metabolitinin (kalsitriol olarak da bilinir) anti kanser etkisi olabileceğini gösterdi. Farelerde kalsitriolun uygulanmasının kanser hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini durdurduğu, tümör kan damarı oluşumunu azalttığı ve hücre ölümünü uyardığı gösterildi.

Kanıtlamak için henüz yeterli sayıda klinik çalışma bulunmamasına rağmen, bazı klinik ve klinik öncesi çalışmalar, vitamin D eksikliğinden kaçınma ve D vitamini takviyelerini alarak, halihazırda teşhis konmuş hastalarda kanseri önlemenin ve prognozu iyileştirmenin maliyet etkili ve güvenli bir yolu olabileceğini göstermektedir.

New York'ta Buffalo'daki Roswell Park Kanser Enstitüsü'nden Dr. Song Yao'nun liderliğini yaptığı yeni bir araştırma meme kanseri tanısı alan 1.666 kadından elde edilen verileri analiz etti. Hastalar, 2006 yılında Kaiser Permanente Northern California'da kurulan meme kanseri ölümlerinden oluşan bir kohort araştırması olan Pathways çalışmasına katıldılar.

Araştırmacılar, teşhis anında D vitamini biyobelirteç 25-hidroksivitamin D (25OHD) seviyelerine baktılar ve onları sağkalımla ilişkilendirdiler. Takip edilen hastaların ortalama yaşı 58.7 idi. Genel olarak, hastaların yarısında D vitamini eksikliği vardı ve üçte birinden fazlası vitamin D seviyesi yetersiz kaldı.

Araştırmacılar, ileri evre tümörlü kadınlarda D vitamini seviyesinin düşük olduğunu buldular. En düşük düzeyler üçlü negatif kanserli premenopozal kadınlarda görüldü. 25OHD düzeyleri, hastalık progresyonu ve ölüm oranları ile ters orantılıydı. Daha düşük 25OHD seviyeleri daha yüksek tümör evresi ve derece ile ilişkiliydi ve en yüksek 25OHD seviyesine sahip kadınlar genel olarak daha yüksek sağkalım oranlarına sahipti.

Yazarlar, D vitamini seviyesinin meme kanseri hastalarına özgü olmaktan ziyade kişinin sağlığının daha genel bir göstergesi olma ihtimaline karşı dikkat çekiyorlar.

Medikaynak Referanslar

Yao S. et al. Association of Serum Level of Vitamin D at Diagnosis With Breast Cancer Survival A Case-Cohort Analysis in the Pathways Study. JAMA Oncol. Published online November 10, 2016. doi:10.1001/jamaoncol.2016.4188

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler