Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanserinde son yıllarda çok sayıda klinik çalışmalarda yeni biyobelirteçler ve tedavi ajanları değerlendirilmeye devam etmektedir. Memenin invaziv duktal karsinomu olan hastaların kanser dokularında ve tümöre komşu normal dokularında programlanmış ölüm ligand 1 (PD-L1) ekspresyonunu değerlendirmek ve PD-L1 ekspresyonu ile hastaların klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan yeni bir çalışmanın verileri geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışmaya Xuzhou Kanser Hastanesi'nde Mart 2012-Şubat 2016 tarihleri ​​arasında cerrahi tedavi uygulanan meme invaziv duktal karsinomlu 112 hasta alındı. Dahil edilen hastaların klinik materyalleri retrospektif olarak analiz edildi. İmmünhistokimyasal analiz ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi, 112 olgunun meme kanseri örneklerinde mRNA ve PD-L1 proteininin ekspresyonunu ve 57 olgunun eşleşmiş tümör komşu doku örneklerini incelemek için uygulandı. PD-L1 protein ekspresyonu ve hastaların klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişki analiz edildi.

PD-L1 Ekspresyonu Artmış Olarak Bulundu

PD-L1 proteini esas olarak sitoplazmada eksprese edildi. İnvaziv duktal karsinomda PD-L1 ekspresyonunun pozitiflik oranı %19.6 (22/112) idi ve tümöre komşu normal dokuların PD-L1 ekspresyonunun pozitiflik oranı ise % 3.5 idi (2/57), bu da kanserli dokuların PD-L1 ekspresyonunun, tümöre komşu normal dokulardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteriyordu (P <0.05). PD-L1'in pozitif ekspresyonu hastaların yaşı, menopoz öyküsü, meme kanseri öyküsü, tümör boyutu ve tümörün yeri ile ilişkili değildi (P> 0.05). Ancak lenf nodu metastazı, klinik evreleme ve histopatolojik derecelendirme ile ilişkili olduğu görüldü(P <0.05). Gerçek zamanlı PCR, meme invaziv duktal karsinomunda PD-L1'in mRNA ekspresyonunu, 7.79 ± 2.25'lik ortalama ΔCt değeri ile tespit etmek için uygulandı. Bununla birlikte, tümöre komşu normal dokularda PD-L1'in mRNA ekspresyonu, 12.37 ± 3.33 olan ortalama ΔCt değeri ile düşük bir ifadeye sahipti. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P <0.05).

Meme invaziv duktal karsinomunda yapılan bu çalışma da gösterdi ki, PD-L1 ekspresyonu anlamlı olarak artmış ve histolojik derecelendirme, klinik evreleme ve meme kanseri lenf nodu metastazı ile ilişkili bulunmuştur. PD-L1, meme kanseri hastalarının prognozu için önemli bir belirteç olabilir.

Medikaynak Referanslar

Li F. et al. Programmed death 1 Ligand 1 expression in breast cancer and its association with patients' clinical parameters. J Cancer Res Ther. 2018 Jan;14(1):150-154.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler