Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya genelinde kanser yaygınlık oranlarına bakıldığı zaman, mesane kanserinin dünya çapında en yaygın 9. Kanser türü olduğu göze çarpmaktadır. Bu kanserin oluşumunda çok çeşitli faktörlerin ön planda olduğu düşünülmektedir. Ki-67 de, kanser hücresi proliferasyonunu öngören immünohistokimya belirtecidir. Ki-67 ekspresyonu, çeşitli malignite türlerinde kötü prognozla ilişkilidir, ancak mesane kanserinde prognostik faktör olarak Ki-67’nin değeri tartışmalıdır ve net olarak ortaya konamamıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada kas invazif mesane kanseri (MIBC) ve kas invaziv olmayan mesane kanseri (NMIBC) ile Ki-67 ekspresyonu arasındaki ilişki araştırıldı. Elde edilen bulgular geçtiğimiz günlerde literatüre eklendi.

Yapılan çalışma, retrospektif bir tasarıma sahip bir vaka kontrol çalışmasıydı. Çalışma Endonezya Sumatera Utara Üniversitesi Patoloji Bölümü'nde yapıldı. Örnekler mesane kanseri tanısı alan hastalardan alınan parafin bloklarıydı ve hastaların izinleri dahilinde olan bloklar çalışmaya dahil edilmeye karar verildi. Örnekler immunohistokimyasal boyama (IHC) ile boyandı ve daha sonra mikroskopta Ki-67 boyanan nukleusun sayısı kantitatif olarak sayıldı.

Anlamlı Bir İlişki Bulunamadı

Çalışmada toplam 54 örnek alındı. Örnekler NMIBC’ye sahio 27 örnek ve MIBC’ye sahip 27 örnekten oluşuyordu. Kesim noktası %20 idi, MIBC'li 17 hasta ve NMIBC'li 14 hasta için >% 20 olan biyobelirteç değeri tespit edildi. Biyobelirteç ≤% 20 değeri ise MIBC'li 10 hastada ve NMIBC olan 13 hastada bulundu. Ki-Kare testi ile yapılan istatistiksel analizlerde KI-67 ve kas invazivliği arasında OR: 1.579, %95 CI (0.533-4.678) olacak şekilde anlamlı bir ilişki bulunamadı (p = 0.583).

Mesane kanserinde retrospektif olarak yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre Ki-67 ekspresyonu ile kas invazivliği arasında ilişki yoktur.

Medikaynak Referanslar

Warli SM. et al. Ki-67 Expression as a Predictive Factor of Muscle Invasion in Bladder Cancer. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Feb 9;6(2):260-262. 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler