Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Metastatik meme kanseri (MBC) ve tedavisi çok çeşitli yan etkilere neden olmaktadır ancak bu hastalıkta uzmanlaşan onkologlar, tedavi sonucunda hastaların karşılaştığı en kritik semptomları ön plana çıkarmaktadırlar. Ayrıca, semptomlar arasında tedavi başarısı için farklı öncelikleri ve kriterlerine ek olarak, MBC'li hastalar tarafından bildirilen özellikle sorunlu birkaç yan etki ortaya çıkmaktadır. Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nde tıbbi onkolog olan Eric Winer, MBC'nin beş yaygın semptomunu ve tedavisini belirtmesi sorulduğunda, yorgunluk ve ishalin çoğu tedaviyi kesen iki yan etki olduğunu belirtmiş, yan etkilerin çok ilaca bağımlı olduğunu ancak listenin başında yorgunluk olduğunu ve birçok ilacın diğer büyük yan etkisinin de ishal olduğunu sözlerine eklemiştir. Yine Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nde tıbbi onkolog olan MPH, MD Sara Tolaney, MBC'nin en yaygın beş semptomunun yorgunluk, nöropati, nötropeni, mide bulantısı ve ishal olduğunu belirtmiştir. MBC'li hastaların bakış açısından klinik olarak anlamlı semptom iyileşmesi ve yönetim için öncelikler açısından faktörleme, tedavinin hasta değerleri ve hedefleriyle tutarlı olmasını sağlayacaktır. Araştırmacılar ishalin, MBC'li hastaların sık karşılaştığı bir sorun olduğunu ve hastaneye yatmayı gerektirebileceğini belirtmişlerdir. İshal, HER2 hedefli ajanlar olan bazı CDK4 / 6 inhibitörleri, yeni antikor-ilaç konjugatları ve kemoterapi gibi birçok kanser ilacıyla ilişkilidir. Tolaney, HER2 tirozin kinaz inhibitörlerinden bazıları ishale neden olduğunu ve daha sonra CDK4 / 6 inhibitörlerinin de ishale neden olduğunu belirtmiştir. Tolaney, yaygın olarak yaptığı gibi bazı yeni antikor-ilaç konjugatları gibi kemoterapi ilaçlarının da ishale neden olabileceğini ve kanser ilaçlarından kaynaklanan ishalin genellikle loperamid gibi ishal önleyici ajanlarla tedavi edilebileceğini sözlerine eklemiştir. Çok yüksek ishal oranlarına sahip bazı ilaçlar ise, profilaktik antidiyare tedavisi gerektirmektedir.

Yorgunluğa Neden Olabilen Meme Kanseri Tedavileri

Yorgunluk, meme kanserli hastalarda yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilen yaygın ve engelleyici bir semptom olmakla birlikte tedavisi zor olsa da, egzersizin MBC'li hastalarda kansere bağlı yorgunluğu azaltabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Winder, dozları veya programları ayarlayarak yorgunluğu yönetebileceğimizi, ancak özellikle yorgunluğa yönelik herhangi bir tedavinin olmadığını ifade etmiştir. Araştırmacılar yorgunluğa neden olabilen meme kanseri tedavileri arasında kemoterapötikler, radyasyon tedavisi, cerrahi, hormonal tedaviler, CDK4 / 6 inhibitörleri, HER2 hedefli tedaviler; PIK3CA inhibitörleri ve bazı immünoterapiler olarak belirtmişlerdir. Araştırmacılar tedaviye bağlı bulantı ve kusmanın yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini ifade etmişlerdir. MBC'li hastalarda ağrıyı yönetmek için reçete edilen opioidler ve radyasyon da bazen mide bulantısına neden olabilmektedir. Araştırmacılar mide bulantısı şiddetinin kansere bağlı yorgunluğu etkileyebileceğini belirtmişlerdir. MBC hastalarında nöropati ağrıya, uyuşukluğa ve his kaybına neden olabilmekle birlikte araştırmacılar periferik nöropatinin genellikle cerrahi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, taksan bazlı terapi ve diğer birçok kemoterapi ilacı ve birçok hedefe yönelik tedavi ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Miyelosupresif kemoterapi alan hastalar için nötropeni, hastaları bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız bırakan yaygın bir yan etki olmakla birlikte nötropeni tedavisi, bu olumsuz olaya neyin sebep olduğuna bağlıdır ve genellikle büyüme faktörü desteğini içermektedir. Araştırmacılar büyüme faktörlerinin, filgrastim ve pegfilgrastim dahil olmak üzere, destekleyici ilaçların, nötropeniyi yönetmede etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Kate M. O'Rourke, Metastatic Breast Cancer Symptom Management: 5 Things to Know – Medscape, Jun 18, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler