Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilim insanları mevcut koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin arkasındaki şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) patojeninin, betacoronavirüs ailesinine ait bir koronavirüs olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, hafif soğuk algınlığı semptomları ile endemik insan enfeksiyonuna neden olan başka insan mevsimsel koronavirüsler de bulunmaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun spektrumu ayrıca burun akıntısı, burun tıkanıklığı veya hafif ateş gibi hafif semptomlardan şiddetli gastrointestinal veya solunum yolu hastalığına, bazen multiorgan yetmezliğinde sona erecek şekilde değişmektedir. COVID-19'un komplikasyonları, erkek cinsiyet, ileri yaş, etnik köken, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve önceden var olan koşullar dahil olmak üzere risk faktörleri olan hastaların onda birinden daha azında gözlenmektedir. Enfeksiyonların çoğu asemptomatik olmakla birlikte bilim insanları çocukların asemptomatik olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Aksine çocuklarda, mevsimsel insan koronavirüslerinden (HCoV'ler) birini barındırma riskinin daha yüksek ve önceden var olan antikorlara ve bellek B hücrelerine sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Çocukların ayrıca, COVID-19'u takiben antikor yanıtının düzensizliğini yansıtan, çok az anlaşılmış bir enflamatuar komplikasyon olduğu düşünülen multisistem inflamatuar sendromu (MIS) geliştirdikleri de bulunmuştur. Juvenil idiyopatik artrit (JIA), juvenil dermatomyozit (JDM) ve juvenil sistemik lupus eritematozus (JSLE) gibi inflamatuar romatizmal bozuklukları olan çocukların da kontrolsüz antikor ve enflamatuar yanıtların yanı sıra sıklıkla immünosupresif tedavi altında olmaları nedeniyle COVID-19 açısından yüksek risk altında olduğu düşünülmektedir. Ancak araştırmacılar, belirli bilgilerin eksik olduğunu belirtmişlerdir. BioRxiv * veritabanında yayınlanan yeni bir çalışma, bu üç duruma sahip genç hastalarda üretilen antikorları, iki immünodominant koronavirüs antijenine, spike ve nükleokapsid antijenlerine karşı karşılaştırmıştır.

IgG'nin spike antijenine birincil antikor yanıtı

Araştırmacılar, koruma nedeniyle SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının nadir olduğu bu grupta oldukça yaygın olan, mevsimsel HCoV'lerden biri olan HcoV-OC43 enfeksiyonu olan hastaları incelemeyi seçtiklerini bildirmişlerdir. Altta yatan öncülün, HCoV-OC43'ün yalnızca antijenlerine özgü antikorları değil, aynı zamanda SARS-CoV-2'ye karşı çapraz reaktif antikorları da ortaya çıkarabilmesi olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma, bu antikor yanıtını genel olarak koronavirüs enfeksiyonlarına karşı hümoral yanıt için bir vekil olarak anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, halen dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsünün, mevcut HCoV'lere benzer şekilde muhtemelen endemik bir enfeksiyon haline geleceğinin düşünüldüğünü belirtmişlerdir. Aslında, HcoV-OC43, son zamanlarda insanları enfekte etmek için tür bariyerini aştığını gösteren bir mutasyon geçmişine sahiptir. Bu durumda, bu virüsün başlangıçta büyük bir salgına neden olma olasılığını göstermektedir. Bu nedenle, mevcut çalışmanın, SARS-CoV-2'ye verilen yanıtı, bu endemik hale geldiğinde ortaya çıkarmaya yardımcı olabiliceği belirtilmiştir. Çalışma, IgG'nin spike antijenine birincil antikor yanıtı olduğunu ve sırasıyla HcoV-OC43 ve SARS-CoV-2'ye karşı tüm antikorların neredeyse %70'ini ve %60'ını oluşturduğunu göstermektedir. Sağlıklı çocuk ve ergenlerin çoğu, HcoV-OC43 artışına karşı IgG'lere sahip olmasına karşın saptanabilir SARS-CoV-2 spike antikorlarının oranının az ve titrenin çok daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. JIA, JDM ve JSLE hastalarında aynı profil bulunmakla birlikte, HcoV-OC43 artışına karşı IgG'li JDM ve JSLE hastalarının oranının kontrollerden çok daha yüksek olduğu bildirilmiştir. JSLE hastalarında, sağlıklı kontrollere kıyasla SARS-CoV-2 artışına karşı daha yüksek bir IgG prevalansının bulunduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar bu durumun, bu hastalardaki daha yüksek antikor yanıtı nedeninin maruziyette artış olmadığını gösterdiğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Dr. Liji Thomas, Juvenile inflammatory rheumatic disease associated with higher antibody responses to seasonal coronaviruses, News Medical, Feb 19 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler