Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Miyokard enfarktüsü (MI), inme veya ekstremite iskemisi gibi akut aterotrombotik olaylar, farklı vasküler bölgelerde tekrarlayan olaylar için belirgin bir şekilde artmış riske yol açar. MIdan sonra, vasküler sistemdeki diğer lezyonlar'da (inme veya tekrarlayan MI riski), takip eden 6 ila 12 ay boyunca birkaç kat artmıştır. Bu bulgular fokal iskemik olayın aynı zamanda sistemik advers vasküler yanıtlara da yol açabileceğini göstermektedir. Mürin çalışmaları akut MInın, enflamatuar Ly-6Chigh monositlerinin splenik üretimini ve mobilizasyonunu, bu hücrelerin ve diğer CD11b+ miyeloid hücrelerinin ilk olaydan haftalar sonra uzak arter plağına artmış girişini tetiklediğini göstermiştir. Farelerdeki MIın, enfarktüs geçirmeyen miyokardiyal mikrosirkülasyonda endotelyal hücre adezyon molekülleri için mRNAnın up-regülasyonuna yol açabileceğine dair bulgular mevcuttur. Bununla birlikte, koroner olmayan bölgeler dahil olmak üzere uzak arteriyel aterosklerotik lezyonlarda endotelyal spesifik değişiklikler hakkında çok az şey bilinmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, MI sonrası'uzak damarlarda proenflamatuvar ve protrombotik endotelyal spesifik değişiklikler araştırıldı. Araştırmacılar, vahşi tip, düşük yoğunluklu lipoprotein reseptörü ve Apobec-1 çift sessizleştirilmiş (DKO) aterosklerotik ve Nox-inhibitör aposinin ile tedavi edilen DKO fareleri, başlangıçta ve kapalı göğüs MIsından 3 ve 21 gün sonra incelediler. Araştırmada p-selektin, vasküler hücre adezyon molekülü (VCAM) -1, von Willebrand faktörü (VWF) A1-alanı domain ve trombosit GPIbanın ultrasonik moleküler görüntülemesi yapıldı. İntravital mikroskopi ise MI sonrası uzak mikrodolaşımda post-MI lökosit ve trombosit alımını ölçmek için kullanıldı. P-selektin, VCAM-1, VWF-A1 ve trombositler için aortik moleküler görüntüleme, hem vahşi tip hem de DKO fareleri için MIdan 3 gün sonra birkaç kat arttı. 21 gün sonra, bu değişiklikler vahşi tip farelerde düzelirken, DKO farelerinde devam etti. VWF multimerizasyonunu düzenleyen ADAMTS13 uygulamasından 1 saat sonra trombosit adezyonu sinyali ortadan kalktı. DKO ve vahşi tip farelerde aposinin, moleküler hedefler için MI sonrası artışın önemli ölçüde azaltılmasını sağladı ve trombosit azalması P-selektin ve VCAM-1 sinyalini önemli ölçüde azalttı. İntravital mikroskopide MI, uzak damar lökosit adezyonu, trombosit kümelenmesi veya ağ kompleksleri tespit edildi. Histolojide aortik plağın yüksek riskli enflamatuar özellikleri, MIdan 21 gün sonra DKO farelerinde artmış olup, bunlar apoksin ile tamamen önlendi.

Hiperlipidemi ile Daha Uzun Enflamasyon

Araştırmacılar akut MI’ın, endotelyal enflamatuar adezyon moleküllerinin up-regülasyonu ve endotelyal ilişkili VWF multimerlerinden trombosit-endotelyal adezyon dahil olmak üzere uzak damarlardaki bir dizi değişikliği uyardığını belirttiler. Bu uzak arteriyel değişikliklerin hiperlipideminin varlığında daha uzun süre devam ettiğini, hızlandırılmış plak gelişimi ve enflamasyon ile ilişkili olduğunu ve Nox inhibisyonu ile zayıflatıldığını aktardılar.

Bilim insanları çalışmalarının MI geçirmiş kişilerde ileride oluşacak diğer kardiyovasküler olayların gelişmenin önlenebilmesi açısından çok önemli olduğunu söylediler.

Medikaynak Referanslar

Moccetti et al. Myocardial Infarction Produces Sustained Proinflammatory Endothelial Activation in Remote Arteries, J Am Coll Cardiol 2018;72:1015–26.

+ Tüm Referansları Göster