Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptör 2 (HER2), meme kanserlerinin tedavisinde önemli bir hedeftir. Bununla birlikte, mide kanseri hastalarında HER2 aşırı ekspresyonunun klinikopatolojik özellikleri ile prognostik önemi arasındaki korelasyon üzerinde bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Uzakdoğu merkezli yapılan bir çalışma ile bu konu aydınlatılmaya çalışıldı.

Çalışmada Embase, PubMed ve Cochrane Kütüphanesi, Mayıs 2016'ya kadar yayınlanan ilgili makaleler için araştırıldı. Makalelerde cinsiyet, yaş, tümör boyutu, tümör bölgesi, tümör nodu metastazı (TNM) evresi, uzak metastaz, lenf nodu metastazı, Lauren sınıflaması ve genel sağ kalım gibi veriler incelendi.

17.494 gastrik kanserli hasta için toplam 41 çalışmada HER2 testi uygulanmış olduğu tespit edildi. HER2 pozitif oranı % 19.07 idi (% 95 GA = 9.16, 28.98). HER2 aşırı ekspresyonu ve hastaların prognozu arasında istatistiksel olarak anlamlılık vardı (RR = 1.47,% 95 GA = 1.09, 1.98). Erkek hastalar (OR = 1.48,% 95 GA = 1.34,1.65), proksimal tümörler (OR = 1.25,% 95 GA = 1.07, 1.47), intestinal tümörler (OR = 3.37,% 95 GA = 2.54, 4.47), ileri evre kanserler(OR = 1.35,% 95 GA = 1.10, 1.66), lenf nodu metastazı (OR = 1.26,% 95 GA = 1.14, 1.41), iyi diferansiye kanserler (OR = 1.79,% 95 GA = 1.15,2.76 ) ve uzak metastaz (OR = 1.91,% 95 GA = 1.08, 3.38) yüksek HER2 ekspresyon oranları ile korele idi. Bununla birlikte, yaş, tümör boyutu, lenfovasküler invazyon veya nevral invazyonda istatistiksel olarak bir farklılık yoktu. Alt grup analizi Asyalı ülkelerdeki makalelerde bildirilen HER2 ekspresyon oranlarının (% 19.52), Avrupa (% 16.91) bölgelerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ulaşılan sonuçlar geçmişte elde edilen sonuçlarla uyumluydu.

Bu çalışma, gastrik kanser hastalarında HER2 aşırı ekspresyonunun kötü prognoz ile ilişkili olduğunu göstermiştir. HER2 pozitiflik oranları mide kanseri hastalarında cinsiyet, tümör yerleşimi, TNM evreleme sistemi, uzak metastaz, lenf nodu metastazı, Lauren sınıflaması ve farklılaşma derecesi ile ilişkili olabilir.

Medikaynak Referanslar

Lei YY et al. The clinicopathological parameters and prognostic significance of HER2 expression in gastric cancer patients: a meta-analysis of literature. World J Surg Oncol. 2017 Mar 21;15(1):68. doi: 10.1186/s12957-017-1132-5.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler