Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir çalışma, bağırsaklarınızdaki mikroorganizma çeşitliliğinin D vitamini seviyelerinizle bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Bağırsak mikrobiyomu, sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs ve diğer mikroplardan oluşmakla birlikte sağlığımız ve hastalık riskimiz için önemli faktörlerdir. Bu çalışmada araştırmacılar, ABD'nin altı şehrinde 567 erkekten alınan dışkı ve kan örneklerini analiz ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada çoğu katılımcının, sağlıklarını iyi veya mükemmel olarak değerlendirdiği bildirilmiştir. California Üniversitesi, San Diego araştırmacıları, erkeklerin bağırsak mikrobiyom yapısının kemik sağlığı ve bağışıklık için önemli olan aktif D vitamini seviyeleriyle bağlantılı olduğunu bulmuşlardır. D vitamini farklı şekillerde gelmesine karşın standart kan testleri yalnızca vücut tarafından depolanabilen aktif olmayan bir öncülü tespit etmektedir. Araştırmacılar, D vitaminini kullanmak için vücudun öncülü aktif bir forma metabolize etmesi gerektiğini açıklamışlardır. UC San Diego Health Osteoporoz Kliniği direktörü olan Dr. Deborah Kado, mikrobiyom çeşitliliğinin aktif D vitamini ile yakından ilişkili olduğunu, ancak öncü formla ilişkili olmadığını bulduklarında şaşırdıklarını belirtmiştir. Dr. Deborah Kado, daha fazla bağırsak mikrobiyom çeşitliliğinin genel olarak daha iyi sağlıkla ilişkili olduğunun düşünüldüğünü ifade etmiştir.

Erkeklerin bağırsak mikrobiyomlarında 12 spesifik bakteri türü

Araştırmacılar ayrıca, çok sayıda aktif D vitamini içeren erkeklerin bağırsak mikrobiyomlarında 12 spesifik bakteri türünün daha yaygın olduğunu bulduklarını bildirmişlerdir. Bu 12 türün çoğu, bağırsak astarının sağlığını korumaya yardımcı olan bütirat adı verilen bir yağ asidi üretmektedir. Daha önce yapılan bir dizi çalışma, düşük D vitamini seviyesine sahip kişilerin kanser, kalp hastalığı, daha şiddetli COVID-19 enfeksiyonları ve diğer hastalıklar için daha yüksek risk altında olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bugüne kadarki en büyük randomize klinik çalışma (25.000'den fazla yetişkin), D vitamini takviyesi almanın kemik sağlığı, kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere sağlık üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Kado, çalışmalarının, bu çalışmaların aktif hormondan ziyade sadece D vitamininin öncü formunu ölçtüğü için olabileceğini düşündürdüğünü belirtmiştir. Kado, D vitamini oluşumu ve parçalanmasının ölçülerinin, altta yatan sağlık sorunlarının daha iyi göstergeleri ve D vitamini takviyesine kimin en iyi yanıt verebileceğinin olabileceğini belirtmiştir. UCSD Tıp Fakültesi'nde endokrinoloji alanında çalışan ortak yazar Dr. Robert Thomas, tıpta daha fazlasının ille de daha iyi olmadığını sık sık gördüklerini ifade etmiştir. Thomas, bu durumda, belki de ne kadar D vitamini takviyesi yaptığımız değil, vücudumuzu onu kullanmaya nasıl teşvik ettiğimizin önemli olduğunu belirtmiştir.

Medikaynak Referanslar

Your Microbiome & Vitamin D Levels May Be Linked: Study, Drugs.com MedNews, Dec. 7, 2020  

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler