Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yayınlanan bir toplum çalışmasında, yeni tanı konmuş meme kanserli kadınlarda preoperatif manyetik rezonans görüntüleme (pMRG) kullanımının Kanada'nın en kalabalık bölgesinde son 10 yılda 8 kat arttığı ve daha fazla mastektomi dahil olmak üzere sonraki olumsuz sonuçlarda anlamlı artışlarla ilişkili olduğu gösterildi.

Ottawa Üniversitesi'nden Dr. Angel Arnaout ve ekibi, 2003-2012 arasında yeni tanı konmuş meme kanseri nedeniyle tedavi edilen 53.015 kadından oluşan bir kohortun %14.8'ine Ontario bölgesinde pMRG uygulandığını saptadı. Kohortun toplam %65'ine meme koruyucu cerrahi uygulanmıştı.

On yıllık çalışma döneminde pMRG kullanımı hastalığın tüm evrelerinde artmış, 2003 yılında %3 iken, 2012 yılında %24'e çıkmıştı; pMRG'de en hızlı artış 2005 ile 2008 yılları arasındaydı.

pMRG yapılan hastalarda tanı ile cerrahi arasında 30 günden daha uzun süre bekleme olasılığı 2 kat artmıştı.

Ek olarak, pMRG yapılmayanlarla karşılaştırıldığında, pMRG gerçekleştirilen kadınlara mastektomi yapılma riski %73 ve kontralateral profilaktik mastektomi yapılma riski %48 daha fazlaydı.

pMRG yapılmayanlarla karşılaştırıldığında, pMRG yapılan kadınlarda tanı sonrası doğrulayıcı meme görüntüleme çalışması gerçekleştirilmesi olasılığı iki kat daha yüksekti.

pMRG yapılmış kadınlarda tanıdan sonra meme iğne biyopsisi yapılma olasılığı pMRG uygulanmamış kadınlara göre %74 daha yüksekti; aynı grupta uzak metastazları tanımlamak için evrelendirme görüntülemesi yapılması riski %51'di.

Çalışmanın yazarları "10 yıllık çalışma boyunca pMRG kullanımındaki artış belirgindi (p< 0.001)'' diyerek konuya dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape,  http://www.medscape.com/viewarticle/851473#vp_2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler