Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Sigara şimdiye kadar birçok hastalıkta önemli bir risk faktörü olarak kanıtlanmıştır. Bunlardan biri de multipl sklerozdur. Tekrarlayan düzelen MS (RRMS) hastalarında sigara içimi ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Bununla birlikte, sigaranın progresif MSte hastalık ilerlemesine etkisi hakkında daha az bilgi mevcuttur.

İngiltere merkezli yapılan bir çalışmada primer progresif MSde (PPMS) sigara içimi ve engellilik birikimi arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde European Journal of Neurology dergisinde yayınlandı.

Çalışmada inceleme yöntemi olarak sigara kullanımının Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) 4 ve 6ya ulaşmasının yanı sıra PPMSli hastalarda EDSS 4ten 6ya kadar geçen süre üzerindeki etkisini araştırmak için Kaplan-Meier sağkalım analizleri ve Cox orantısal tehlike modeli kullanıldı .

Çalışmaya PPMS tanılı ve sigara içme öyküsü olan 416 hasta dahil edildi. EDSS 4e kadar geçen süre sigara içenlerde 4 yıl, sigara içmeyen kişilerde ise 5 yıl olarak hesaplandı (P = 0.27) EDSS’nin 6’ya ulaşması ise hem sigara içenlerde ve hiç sigara içmeyen kişilerde 9 yıl idi (P = 0.48). Sigara içenler, EDSS 4 ve 6ya progresyon veya EDSS 4ten 6ya daha hızlı ilerleme açısından herhangi bir risk altında değildi. Hastalığın başlangıcındaki yaş, EDSS 4 ve 6ya ve EDSS 4ten 6ya hızlı ilerleme için en güçlü risk faktörü olarak bulundu.

416 hastalık büyük ve iyi karakterize edilmiş nüfus tabanlı PPMS kohortu üzerinde yapılan bu araştırmanın sonuçları, sigara içilmesinin PPMSdeki sakatlık birikimini etkilemediğini düşündürmektedir. Elde edilen bu bulgular, PPMSin, tekrarlayan düzelen MS’e göre altta başka patolojik mekanizmalara sahip olduğunu desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Javizian O, et al. Smoking does not influence disability accumulation in primary progressive multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2017 Feb 26. doi: 10.1111/ene.13262. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster