Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl sklerozda (MS) nöro-protektif veya nöro-onarıcı mekanizmaları yoluyla faydalı etkiler sergileyen hastalık modifiye edici tedaviler, MS tedavisinin sınırıdır ve bu alandaki klinik araştırmaları için doğru görüntüleme ölçümleri geliştirmek henüz karşılanmamış bir ihtiyaçtır. "Nöro-onarıcı" doku hasarının tersine çevrilmesi, "nöro-proteksiyon ise nöroaksonal kaybın önlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Nöro-proteksiyon ve onarıcı biyolojik belirteçlerini MS’de görüntülemek için bazı ümit verici teknikler mevcuttur. Bununla birlikte bu tekniklerden hangisinin kullanılacağına karar vermek bir dizi faktöre bağlıdır.

Yapılan yeni bir çalışmada, multipl sklerozda nöro-proteksiyon ve onarımı değerlendirmek için kullanılabilecek mevcut ve ortaya çıkan görüntüleme tekniklerini özetlemek ve klinik çalışma ortamlarında her tekniğin potansiyel kullanımı hakkında fikir birliği sağlamak amaçlandı.

2016 yılının Kasım ayında, MS'te MRG kullanımında uzman olan klinisyenler ve bilim adamları, Kanada'da Kuzey Amerika Multipl Skleroz’da Görüntüleme (NAIMS) İşbirliği çalıştayında toplandılar. Tartışma bir taslak olarak derlendi ve tüm NAIMS üyelerine dağıtıldı. Tüm katılımcıların onayladığı düzenlemeler ve geri bildirimler dahil edildi.

Daha Fazla İyileştirme ve Gelişmiş Yöntemler

Nöro-proteksiyon ve onarımı değerlendirmek için her tekniğin uygulanmasının faydaları ve kısıtlamaları üzerinde durularak, spesifik çalışma tasarımları bağlamında geniş bir görüntüleme teknikleri ve analiz yöntemleri yelpazesi tartışıldı. Teknikler özel temalar altında tartışıldı ve konvansiyonel görüntüleme, magnetizasyon transfer oranı, difüzyon tensör görüntüleme, duyarlılık ağırlıklı görüntüleme, kortikal lezyonların görüntülenmesi, manyetik rezonans spektroskopisi, PET, ileri difüzyon görüntüleme, sodyum görüntüleme, multimodal teknikler, özel bölge görüntüleme, istatistiksel değerlendirmelere ve çalışma tasarımına dahil edildi.

Araştırmacılar, farklı güçlü yönleri ve sınırlamaları olan birtakım umut vaat eden teknik olduğunu ve belirli bir tekniğin seçilmesinin, özellikle araştırmanın cevaplamak istediği soru olmak üzere, bir dizi faktöre bağlı olduğunu belirttiler. Devam eden işbirlikçi çabaların, ağırlıklı olarak nöro-protektif ve onarıcı mekanizmalar aracılığıyla MS'te fayda sağlayan yeni tedavi ajanlarının etkisini görüntülemeye yönelik daha fazla iyileştirme ve geliştirilmiş yöntemler sağlayacağını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Oh et al.  Imaging outcome measures of neuroprotection and repair in MS, Neurology Mar 2019, 92 (11) 519-533.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler