Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MS, merkezi sinir sistemini etkileyen ve özellikle genç erişkin nüfusta yaygın görülen demiyelinizan bir hastalıktır. MS hastalarında eşlik edebilen diğer bir problem de huzursuz bacak sendromu olup, hastaların yaşam kalitesi üzerinde ek bir yük oluşturabilir.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Murat Terzi, MS’de huzursuz bacak sendromu görülme sıklığını ve bunun MS hastalarının semptomları ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerini inceledi. Çalışmanın sonuçları ise bu sene Londra’da düzenlenen ECTRIMS Kongresi’nde paylaşıldı.

Çalışmada McDonalds kriterlerine göre MS tanısı almış 177 hasta ile birlikte 163 sağlıklı gönüllü incelendi. MS hastalarının klinik ve demografik karakteristikleri hasta anamnezinden ve MS ayaktan tedavi alan hasta veritabanından alındı. Hasta kayıtları ve hastane otomasyon sisteminden hastaların son 6 aydaki tam kan sayımı, demir, ferritin, serbest T3, serbest T4, TSH, kreatinin, B12 vitamini ve folik asit değerleri alındı. Hastalar ve kontrol grubundaki gönüllüler halsizlik ciddiyet skalası, Beck depresyon skalası ve huzursuz bacak sendromu olanlar için de RLS ciddiyet değerlendirme skalası ile değerlendirildiler.

MS grubunda 59 hastada (%33,3) ve kontrol grubunda 21 kişide (%12,9) huzursuz bacak sendromu tespit edildi. İki grup arasındaki huzursuz bacak sendromu varlığı ve ortalama skoru istatistiksel açıdan farklılık gösterdi (p<0.001). Halsizliğin(p<0.001) ve depresyonun da (p=0.003) hasta grubunda daha fazla olduğu tespit edildi.

Huzursuz bacak sendromu olan MS hastalarında EDSS ortalaması, ortalama atak sayısı, halsizlik ve depresyonun diğer hastalara göre daha fazla olduğu görüldü (p< 0.05). Ayrıca optik nörit, tetraparezi, parestezi ve tremor da huzursuz bacak sendromu olan hastalarda daha fazla görüldü.

Çalışma sonucuna göre huzursuz bacak sendromu MS’e yüksek oranda eşlik edebiliyor ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen semptomları da artırabiliyor. Halsizlik ve depresyonun da MS hastalarında yaygın olduğu bu çalışma ile bir kez daha gösterilmiş oldu.

Medikaynak Referanslar

Murat Terzi. Restless leg syndrome and multiple sclerosis. ECTRIMS Online Library. Terzi M. Oct 11, 2014; 64616

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler